SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Monotonna praca w dziale produkcji. Co należy wiedzieć?

Monotonna praca w dziale produkcji. Co należy wiedzieć?

Praca monotonna z powodu długotrwałego, jednostajnego wykonywania tych samych czynności, powoduje stan przejawiający się zmniejszoną aktywnością. Może też wywołać dolegliwości układu ruchu czy związane z psychiką pracownika. Podstawowy czas pracy pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (wyjątki od tej zasady zostały określone w art. 129 § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144 k.p.). W... czytaj więcej
Prowadzenie lakierni wymaga pozwolenia

Prowadzenie lakierni wymaga pozwolenia

Użytkowanie lakierni wymaga pozwoleń. Szczegółowe procedury ich uzyskania określają przepisy z zakresu Ochrony Środowiska. Są to m.in.: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008. Nr 2 , poz. 150); Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 , poz. 12); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie przypadków w... czytaj więcej
Laureaci Mistrzostw Kadry BHP 2017

Laureaci Mistrzostw Kadry BHP 2017

Wiedza popłaca. O tym przekonali się laureaci trzeciej już edycji Mistrzostw Kadry BHP, organizowanej przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, we współpracy m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, CIOP-PIB i ZUS. Liczni uczestnicy stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe nagrody. Najlepszy wynik uzyskał Karol Żuchowski z firmy Ka-gra. Kolejne miejsca na podium zajęli Michał Walenciak z firmy Teleskop i Szymon Konca z firmy InouticDeceunick. – W... czytaj więcej
Pomiary parametrów hydraulicznych sieci hydrantowych przeciwpożarowych

Pomiary parametrów hydraulicznych sieci hydrantowych przeciwpożarowych

Pomiary parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) ustala zasady i terminy przeprowadzania przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, do których... czytaj więcej
Badania medycyny pracy przy zmianie stanu zdrowia pracownika

Badania medycyny pracy przy zmianie stanu zdrowia pracownika

W przypadku, gdy pracodawca ma uzasadnione wątpliwości co do aktualności posiadanego zaświadczenia lekarskiego pracownika, zasadnym jest, w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, skierowanie tego pracownika na wcześniejsze badania okresowe. Taką okoliczność uzasadnia między innymi  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 roku, sygn. akr I PK 44/02 „Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 KP jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w... czytaj więcej
PIP: w 2016 r. przeprowadziliśmy ponad 82 tys. kontroli

PIP: w 2016 r. przeprowadziliśmy ponad 82 tys. kontroli

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 82 tysiące kontroli u blisko 68 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. Najwięcej nieprawidłowości wykazały wyniki ubiegłorocznych działań weryfikujących prawidłowość stosowania umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym PIP potwierdza konieczność wprowadzenia zmian ustawowych – wyposażenia inspektorów pracy w uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.... czytaj więcej
Bezpieczna jazda samochodem

Bezpieczna jazda samochodem

Bez względu na staż oraz doświadczenie, każdy kierowca powinien pamiętać oraz przestrzegać   podstawowych zasad bezpiecznej jazdy samochodem, szczególnie w sytuacji, gdy wybiera się w dłuższą podróż. Jest on odpowiedzialny nie tylko za swoje życie, ale również za życie pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Według policyjnych statystyk w 2016 roku doszło na polskich drogach do 33 664 wypadków, w których zginęło 3026 osób, a ciężko rannych zostało 12 109 osób. Podane liczby... czytaj więcej
Jesienią rusza nowy program antysmogowy

Jesienią rusza nowy program antysmogowy

Resort środowiska zapowiedział, że w czasie wakacji nastąpi nowelizacja Prawa ochrony środowiska. Niezbędne zmiany, uwzględniające przepisy dotyczące kotłów, mają obowiązywać już od 1 października. Zgodnie z nowymi przepisami, od czerwca 2018  nie będzie można wprowadzać na rynek bądź instalować w domach kotłów grzewczych niższej klasy niż 5, z wyjątkiem sytuacji, kiedy do 1 października br. firma wyprodukuje kocioł grzewczy o niższej klasie niż 5, wtedy będzie go mogła sprzedać i zainstalować... czytaj więcej
Kiedy wypadku przy pracy nie trzeba zgłaszać do ZUS?

Kiedy wypadku przy pracy nie trzeba zgłaszać do ZUS?

Jeżeli pracownik nie chce ubiegać się o odszkodowanie jednorazowe, pracodawca z zasady nie ma obowiązku przekazywania dokumentacji powypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowi przypadek, w którym zakład pracy zatrudnia mniej niż 20 ubezpieczonych. Art. 61 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), stanowi, że w takich sytuacjach prawo do zasiłków (m.in. chorobowego) i ich... czytaj więcej
Zmiany w świadectwie pracy

Zmiany w świadectwie pracy

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. dotycząca świadectwa pracy. Zmiany dotyczą paragrafów 2, 7 i 9. Nowelizacja przepisów wprowadza zmiany w Rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2292) i nakłada na agencje pracy tymczasowej obowiązek zamieszczenia w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu informacji dotyczącej każdego pracodawcy... czytaj więcej
Koalicja Bezpieczni w Pracy nagrodzona prestiżową statuetką SABRE Awards EMEA 2017

Koalicja Bezpieczni w Pracy nagrodzona prestiżową statuetką SABRE Awards EMEA 2017

Koalicja Bezpieczni w Pracy, zrzeszająca firmy SEKA S.A., CWS-boco, PW Krystian, LafargeHolcim, TenCate Protective Fabrics oraz Inter Cars, zdobyła prestiżową nagrodę SABRE Awards EMEA 2017 za najlepszą kampanię komunikacyjną zrealizowaną w regionie Baltic (obejmującym Polskę oraz Litwę, Łotwę i Estonię). Tegorocznych laureatów wyłoniono z ponad 2 400 zgłoszeń. Celem działań Koalicji Bezpieczni w Pracy jest popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach projektu... czytaj więcej
Instalacje w gastronomii, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Instalacje w gastronomii, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lokal gastronomiczny, wykorzystujący instalację przystosowaną do obsługi ponad 500 osób na dobę ma obowiązek zgłosić takową instalację do właściwego organu ochrony środowiska, którym jest odpowiednio starosta, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa (art. 378 Prawa Ochrony Środowiska – dalej „POŚ”). Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia... czytaj więcej