SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Uprawnienia do kontroli przeciwpożarowej

Uprawnienia do kontroli przeciwpożarowej

W zakładzie pracy powinno się przestrzegać zasad bhp i ppoż. Kontrolowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników jest zadaniem specjalisty ds. bhp. Kto natomiast może wykonywać kontrole i jakie powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 736) osobami uprawnionymi do wykonywania ww. zadań są: osoby niezatrudnione w jednostkach... czytaj więcej
Dlaczego outsourcing usług kadrowo-płacowych się opłaca?

Dlaczego outsourcing usług kadrowo-płacowych się opłaca?

Outsourcing z roku na rok  staje się coraz bardziej popularny. Wiele firm korzysta w ten sposób z usług profesjonalistów. Powód tego jest prozaiczny, ale znacząco wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa – oszczędność czasu i pieniędzy, a także profesjonalne i bezbłędne wykonanie powierzonych zadań. Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą nie można obejść się bez księgowości, kadr i płac. Usługi kadrowo-płacowe ze względu na trudności w zakresie poprawnego stosowania przepisów, a... czytaj więcej
MŚ przygotowuje zmiany w ustawie o odpadach

MŚ przygotowuje zmiany w ustawie o odpadach

Coraz częściej dochodzi do groźnych dla środowiska sytuacji, gdy Polacy gromadzą niebezpieczne odpady bez ważnego zezwolenia, w miejscach przypadkowych, blisko zamieszkiwania ludności. W związku z tym troje posłów zwróciło się ze stosownym zapytaniem do Ministerstwa Środowiska: czy przygotowuje ono zmiany w przepisach eliminujące takie niebezpieczne działania?  Jak wynika z odpowiedzi wiceministra Sławomira Mazurka, w resorcie środowiska obecnie trwają już prace nad projektem zmiany ustawy o... czytaj więcej
Jak zadbać o rozwój kompetencji miękkich wśród pracowników?

Jak zadbać o rozwój kompetencji miękkich wśród pracowników?

Kompetencje miękkie to umiejętności, które koncentrują się na postawach oraz sposobie zachowywania się pracownika. Znacząco wpływają na efektywną realizację zadań w pracy. Jedną z możliwości podniesienia tego typu kompetencji są szkolenia. Liczne badania dowodzą, że w kwestii kompetencji miękkich za 70% naszych umiejętności odpowiedzialne są doświadczenia własne, kolejne 20% nabywamy dzięki wskazówkom i poradom udzielanym przez osoby bardziej doświadczone, w tym współpracowników, za  10%... czytaj więcej
Zmiany w rozporządzeniu bhp dotyczą laboratoriów badawczych

Zmiany w rozporządzeniu bhp dotyczą laboratoriów badawczych

30 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Dotyczy akredytacji laboratoriów badawczych realizujących pomiary pola-EM w środowisku pracy. Zgodnie ze zmianami, podmioty, którym do 31 grudnia 2016 r. wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, mogą wykonywać pomiary, dostosowując dotychczasowe... czytaj więcej
Zmiany w systemie segregacji odpadów dotkną również przedsiębiorców

Zmiany w systemie segregacji odpadów dotkną również przedsiębiorców

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy system segregacji odpadów komunalnych. Zmiany zostały wprowadzone w związku z unijnymi regulacjami, które zakładają, że do 2020 r. Polska uzyska 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Nieosiągnięcie w 2020 r. wskazanych wymagań, będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych. Przedsiębiorcy również odczują te zmiany. Zmiany dotyczą od sposobu odbioru odpadów i opłat za te... czytaj więcej
Zagrożenie hałasem w środowisku pracy

Zagrożenie hałasem w środowisku pracy

Hałas wpływa na organizm człowieka w bardzo różny sposób. Jest czynnikiem oddziałującym na zdrowie, a także na samopoczucie i sprawność człowieka. Z czasem może dojść do urazu akustycznego powodujące odbiorcze uszkodzenie słuchu. Za hałas uważane są wszelkie bodźce słuchowe, których występowanie jest w danym miejscu i czasie niepożądane lub które mogą być uciążliwe czy też szkodliwe dla organizmu, gdyż zwiększają ryzyko wypadku. Pomiary hałasu na stanowiskach pracy przeprowadza się zgodnie z... czytaj więcej
Nowe prawo wodne

Nowe prawo wodne

18 lipca 2017 r. Sejm przyjął projekt ustawy Prawo wodne. Jeżeli projekt zostałby przyjęty w tym brzmieniu, to większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Nowe przepisy mają spełnić warunki wstępne Ramowej Dyrektywy Wodnej, co pozwoli wykorzystać 3,5 mld euro z funduszy europejskich m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe. Aby jednak nie stracić unijnych dotacji, Senat musi ją przyjąć jak najszybciej, ponieważ Unia Europejska postawiła warunek, aby wszystkie kraje członkowskie... czytaj więcej
Wysokie temperatury a obowiązki pracodawcy

Wysokie temperatury a obowiązki pracodawcy

Latem temperatura na zewnątrz niejednokrotnie przekracza 30°C. Praca w pomieszczeniach zamkniętych bez skutecznego systemu wentylacji czy klimatyzacji staje się w tym czasie poważnym problemem zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Pracownik narażony jest na tzw. stres gorąca. Przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca, jednak pracodawca zgodnie z przepisem § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie... czytaj więcej
Bezpieczeństwo w pracy jest priorytetem

Bezpieczeństwo w pracy jest priorytetem

Czy dobrze przygotowany do swojej pracy fachowiec to gwarancja bezpieczeństwa w miejscu pracy? Na jakie aspekty w swoim przedsiębiorstwie Grupa Żywiec zwraca największą uwagę? Grupa Żywiec to Browary produkujące w Żywcu, Warce, Leżajsku, Cieszynie i oczywiście w Elblągu. Bezpieczeństwo i higiena pracy to dla firmy istotne elementy nowoczesnego przedsiębiorstwa. – Bardzo dużą wagę przywiązujemy do szerzenia świadomości o bezpieczeństwie na każdym szczeblu naszej organizacji. Od tego... czytaj więcej
Najwięcej wypadków przy pracy jest w sektorze przemysłowym

Najwięcej wypadków przy pracy jest w sektorze przemysłowym

Według danych GUS w pierwszym kwartale 2017 r. prawie 30 proc. wypadków przy pracy miało miejsce w sektorze przemysłowym. Zgłoszono 4894 zdarzeń, z czego 60 miało charakter ciężki, a 4 zakończyły się śmiercią pracowników. Lekkiego uszczerbku na zdrowiu doznało 4830 osób. W porównaniu do analogicznego okresu z 2016 r. liczba ta zmniejszyła się o 221 wypadków. Najwięcej typu zdarzeń miało miejsce przy pracy związanej z produkcją artykułów spożywczych – 886 wypadków. Ważne jednak, że nie... czytaj więcej
Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie myjni samochodowej

Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie myjni samochodowej

Właściciel myjni samochodowej, zgodnie z  ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które wydawane jest na czas określony – do 4 lat. Ponadto, przepisy obligują ww. przedsiębiorcę do regularnego (przeważnie dwa razy do roku) badania składu ścieków. Zgodnie z art. 122.1. powyższej ustawy, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na m.in.: „wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących... czytaj więcej