SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Czy nowa opłata recyklingowa za reklamówki to nowe obowiązki sprawozdawcze?

Czy nowa opłata recyklingowa za reklamówki to nowe obowiązki sprawozdawcze?

Nowelizacja ustawy nie nakłada na przedsiębiorców obowiązków sprawozdawczych w związku z pobieraniem przez nich opłaty recyklingowej. Nie będzie także wymagane prowadzenie ewidencji wydanych toreb. Polska będzie wykonywała swój obowiązek sprawozdawczy wobec Komisji Europejskiej w oparciu o wysokość wpływów do budżetu z tytułu pobranej opłaty recyklingowej – informuje Ministerstwo Środowiska. 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami... czytaj więcej
Ekspert zewnętrzny ds. kadr i płac. Kiedy jest przydatny?

Ekspert zewnętrzny ds. kadr i płac. Kiedy jest przydatny?

Częste zmiany w przepisach wymagają od przedsiębiorcy poświęcenia mnóstwa czasu na bieżące śledzenie ustaw, na ich analizę oraz zastosowanie. Brak wiedzy oraz doświadczenia może skutkować dla pracodawcy karami nawet do 30 tys. zł grzywny. Warto zatem zastanowić się nad rozwiązaniami, które będą korzystne i opłacalne dla firmy. – Tematem, który stwarza pracodawcom największe problemy, jest prawidłowe rozliczanie czasu pracy – mówi w wywiadzie dla Magazynu SEKA Joanna Wąsowska –... czytaj więcej
Ergonomiczne rękawice ochronne

Ergonomiczne rękawice ochronne

Produkty ergonomiczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika, nie tylko chronią, ale zapewniają również wygodę i komfort. Z racji tego, że ręka jest nie tylko narzędziem chwytnym, ale również czucia, rękawice ochronne powinny spełniać szczególne wymagania z punktu widzenia ergonomii. Skomplikowana i bardzo subtelna budowa anatomiczna świadczy o możliwościach kinematycznych i dynamicznych ręki. Nieprawidłowości, nawet stosunkowo niewielkie, w konstrukcji ochrony rąk... czytaj więcej
Zmiany w szkoleniach okresowych bhp

Zmiany w szkoleniach okresowych bhp

Resort rozwoju przygotował projekt zmian w Kodeksie pracy, który ma na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Proponowane zmiany mają dotyczyć okresowych szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Z końcem września do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany te obejmą m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie... czytaj więcej
Ocena obciążenia psychicznego na stanowisku pracy

Ocena obciążenia psychicznego na stanowisku pracy

Obciążenie psychiczne pracownika jest bezpośrednio związane z ergonomią, czyli z fizyczną organizacją stanowiska pracy oraz organizacją pracy w aspekcie wpływu na psychikę człowieka. Celem badania tego zjawiska jest poprawa warunków pracy oraz zmniejszenie wypadków przy pracy. Na wielkość obciążenia psychicznego składa się wysiłek psychiczny  związany z pracą oraz towarzysząca jej monotonia. W celu określenia wysiłku psychicznego, każdy proces pracy dzieli się na trzy etapy: uzyskiwanie... czytaj więcej
Lustro odpowiedzialności

Lustro odpowiedzialności

Zapewnienie bezpieczeństwa i jego poziom na terenie budowy zależy od wielu czynników, wśród których najważniejszy i determinujący pozostałe czynniki jest czynnik ludzki. Inicjatywa „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” proponuje konkretne działania, wspomagające zachowania probezpieczne. Jednym z nich jest tzw. lustro odpowiedzialności.  Atrakcyjny i zaskakujący element na budowie, jakim jest lustro, przykuwa uwagę pracowników i odwiedzających plac budowy i zadaje ważne pytanie – od... czytaj więcej
Fiskus na tropie oszustów podatkowych

Fiskus na tropie oszustów podatkowych

Od 1 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Finansów rusza strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych. Analizować je będzie 40 urzędników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – podaje Puls Biznesu. Zadaniem kontrolerów ma być wyłapywanie podejrzanych transakcji, które mogą mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji... czytaj więcej
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r., wchodzi w życie od 25 maja 2018 r. i już na pewno wiadomo, że wprowadzi wiele istotnych zmian. Obecne unijne  przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od 1997 r. i w dobie mediów cyfrowych są nieaktualne. Stąd potrzeba utworzenia prawa, które będzie „technologicznie neutralne”, czyli aktualne niezależnie od rozwoju technologii. Nowe regulacje będą... czytaj więcej
Pracownik ma prawo do wiedzy w sferze bhp

Pracownik ma prawo do wiedzy w sferze bhp

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest też zobowiązany do szczególnej staranności w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla życia i zdrowia występującym w zakładzie pracy m.in. poprzez przekazanie pracownikowi stosownej wiedzy z zakresu  przepisów i zasad bhp. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 17.01.2013 r., I ACa 1015/12, LEX nr 1280408 w sprawie z powództwa pracownika o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę wydał orzeczenie, w którym... czytaj więcej
Hałas w szkołach, a bhp

Hałas w szkołach, a bhp

Z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) wynika, że w środowisku szkolnym głównym czynnikiem uciążliwym jest hałas. Wysokie poziomy hałasu rzędu 80-85 dB mierzone w korytarzach podczas przerw i w salach gimnastycznych mogą powodować ryzyko uszkodzenia słuchu uczniów i nauczycieli. Poziomy hałasu w klasach podczas lekcji wahają się w granicach 53-77 dB i zależą od rodzaju zajęć. Średni poziom hałasu tła w klasach, tj. hałasu... czytaj więcej
Wypadki w warsztatach samochodowych

Wypadki w warsztatach samochodowych

Mechanik pracujący w warsztacie samochodowym narażony jest na wiele zagrożeń, których skutkiem będą poślizgnięcia, upadki, przygniecenia, skaleczenia, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia termiczne, pożary czy zaprószenia oczu niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi. Zazwyczaj to niewiedza oraz zlekceważenie zagrożenia, bezmyślność poszkodowanych i ich współpracowników prowadzi do poważnych wypadków. W jednym z warsztatów samochodowych w woj. warmińsko-mazurskim w... czytaj więcej
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niepełnosprawnych

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności – tak wynika z §48 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1666 ze zm.) ukazuje, że jakakolwiek... czytaj więcej