SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Wykaz chorób zawodowych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 1367) określa, która choroba przewlekła może być uznana jako zawodowa. Istotnym kryterium kwalifikacyjnym jest wynik oceny warunków pracy.

Na tej podstawie można stwierdzić czy dana choroba powstała wskutek działania czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym dalej „narażeniem zawodowym”.

Obecny lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy choroby są spowodowane czynnikami narażenia zawodowego, powinien się zgłosić do zakładowego lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę lekarską. Wówczas lekarz w formie pisemnej – na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu ich dokumentowania i ich skutków, kieruje wniosek o podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej do terenowego państwowego inspektora sanitarnego oraz inspektora pracy. W przypadku ostrego przebiegu choroby lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika – dodatkowo zgłasza to w formie telefonicznej.

Zgłoszenie może nastąpić również na wniosek lekarza stomatologa, albo lekarza weterynarii, którzy w czasie wykonywania praktyki stwierdzili u pracownika objawy mogące nasuwać podejrzenie choroby zawodowej.

Wówczas przedstawiciel właściwego organu nadzoru kieruje pracownika do jednostki orzeczniczej, w celu przeprowadzenia badań oraz rozpoznania choroby. Powiadamia też o tym pracodawcę. Diagnostyka uwzględnia ocenę warunków pracy oraz bezsporny lub wysoce prawdopodobny związek przyczynowy choroby z czynnikami występującymi w środowisku pracy lub sposobem jej wykonywania.

Ocena narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej obejmuje cały okres zatrudnienia wnioskującego. Podczas tego procesu uwzględniane są takie czynniki jak: wymuszona pozycja ciała, monotypia ruchów, wielkość wysiłku fizycznego, rodzaj obsługiwanych narzędzi i ich masę, sposób posługiwania się nimi, chronometraż powtarzalnych czynności, częstotliwość przerw w pracy.

Pracownik ma możliwość odwołania się od decyzji. Taki Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem jednostki, w której wydano decyzję.

 

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA