SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 1997 r. (II UKN 304/97, OSNAP 1998/15/464) orzeka, że zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy […], jeżeli postępowanie dowodowe wykaże, że albo nie doszłoby do niego bez wykonywania pracy, albo też prawdopodobieństwo jego zajścia byłoby niewielkie.

Związek zdarzenia z pracą będzie zerwany – chociażby samo zdarzenie nastąpiło na terenie zakładu pracy i w godzinach pracy – jeżeli pracownik w przeznaczonym na pracę czasie zachowuje się w taki sposób lub przedsiębierze takie czynności, które nie wynikają z zatrudnienia, lub nawet celom zatrudnienia są przeciwne, a przez to powodują, że w istotnym – ze względu na moment zdarzenia – czasie dochodzi do zerwania czasowego związku z pracą, co z kolei uniemożliwia przyjęcie, że wypadek nastąpił podczas lub w związku z pracą (wyrok SN z 29 września 1978 r., III PRN 31/78).

Inny wyroki SN wskazuje, że dopóki pracownik nie jest gotowy do wykonywania pracy, jego fizyczna obecność w firmie nie oznacza jeszcze pełnienia przez niego obowiązków związanych z pracą. Warunkiem pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy jest jego gotowość do pracy – subiektywny zamiar wykonywania pracy i obiektywna możliwość jej świadczenia (wyrok SN z 7 marca 2006 r., I UK 127/05).

Wypadki przy pracy reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej