SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinasnowanie w 2020 r.

W roku 2020 podobnie jak w poprzednich latach będzie można skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkolenia ustawicznego. SEKA S.A. pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy procedury zgłoszeniowej oraz przeprowadzi szkolenia, które najbardziej odpowiadają potrzebom pracowników twojej firmy. Ogłoszono pierwsze terminy!

Nabory zgłoszeń będą odbywać się w dniach:
Lublin – 20.01-31.01
Poznań – 28.01-31.01
Białystok – 11.02-14.02

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać: firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Programem mogą być objęte osoby, które znajdują się w grupie zagrożonej utratą zatrudnienia z powodu braku kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy, wymagających przekwalifikowania lub uzupełnienia wiedzy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Środki z KFS mogą być spożytkowane na:

  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 80% kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób) dofinansowanie może wynosić do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Wnioski należy składać do odpowiedniego ze względu na lokalizację siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Sprawdź czy spełniasz warunki, przeczytaj więcej na temat KFS i wyślij wniosek. Skorzystaj z oferty wsparcia SEKA S.A.

 

Skontaktuj w sprawie współpracy z SEKA S.A.: Michał Sekunda Dyrektor handlowy | tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.plZobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!