SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Jak pokazuje praktyka, oświetlenie również może stać się zagrożeniem. Dzieje się tak, gdy jest ono niewłaściwie dobrane, zamontowane niezgodnie z zasadami lub powoduje zmęczenie oczu  pracownika, wpływając przez to na jego bezpieczeństwo.

Stanowiskiem pracy, na którym najczęściej można zaobserwować problemy z oświetleniem – jest miejsce wyposażone w monitor ekranowy. Pomimo obowiązku ciążącym na pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie zawsze jest ono poprawnie zaprojektowane i wykonane.

Niewłaściwie dobrane oświetlenie stanowiska pracy powoduje nadmierne obciążenie wzroku, co potęguje zmęczenie, ale może również doprowadzić do schorzenia lub je nasilić (pogłębiając wadę wzroku). W takiej sytuacji oświetlenie staje się czynnikiem szkodliwym, nie tylko uciążliwym, a więc zagrożeniem.

Podczas wyposażenia stanowiska bardzo ważnym czynnikiem, oprócz prawnych wymagań, określonych w przepisach bhp, jest kwestia równomiernego oświetlenia strefy roboczej (np. blatu biurka). Niedostateczne światło powoduje obciążenie wzroku, a w dłuższym czasie ból oczu, prowadzący do dalszych zmian stanu zdrowia. Efektem takiego błędu są obszary oświetlone zbyt mocno (tzw. olśnienie) lub strefy zacienione. Przesuwanie oczu po takich strefach zmusza oczy do nadmiernego wysiłku.

Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie oświetlenia pośredniego zamiast bezpośredniego. Oświetlenie to charakteryzuje się tym, że źródło światła jest ukryte, a światło rozchodzi się po pomieszczeniu poprzez odbicie od sufitu, ścian czy podłogi. Dzięki temu unika się blasków i cieni.

Oświetlenie pośrednie pozwala na zmniejszenie obciążenia wzroku, jednocześnie zwiększając komfort pracy. Jego zamontowanie należy planować już na początkowych etapach projektowych.

Źródło: Magazyn SEKA

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej