SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Konferencja „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa”

W dniu 22 listopada br  dr Maciej Karwas Dyrektor Działu Zarządzania  Bezpieczeństwem SEKA S.A. był uczestnikiem międzynarodowego wydarzenia promocyjnego programu NATO: „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie  we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Celem zorganizowanego wydarzenia była popularyzacja wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym w kontekście  zacieśnienia współpracy firm, przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego oraz nowoczesnych technologii z podmiotami i jednostkami naukowo badawczymi.

Mówiąc o bezpieczeństwie i konferencji z nią związanej trzeba wspomnieć o NATO, czyli bardzo ważnej organizacji wojskowej ściśle kojarzącej się właśnie z tym tematem. Jej głównym celem jest zapewnienie wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim, przy użyciu środków politycznych i militarnych, co w jakimś stopniu określa cele wydarzenia, które miało miejsce 21 i 22 listopada w Warszawie.

21 i 22 listopada 2018 r. po raz pierwszy w Polsce odbyła się konferencja w ramach Programu NATO: „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” której partnerem była SEKA S.A., a gospodarzem Akademia Sztuki Wojennej. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie, a głównymi organizatorami i współorganizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Konferencja  ta jest bardzo ważnym elementem dziedziny bezpieczeństwa, gdyż zachęca do dialogu oraz praktycznej współpracy między państwami zrzeszonymi w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i krajami partnerskimi, wspierając się badaniami naukowymi, innowacjami technologicznymi oraz wymianą wiedzy.

Przebieg konferencji

Spotkanie było podzielone na dwie części.

W pierwszej został przedstawiony Program Science for Peace and Secuity (SPS) , w którym uczestnicy zostali zapoznani z mechanizmami ubiegania się o granty i dofinansowania projektów naukowo- badawczych z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Swoimi doświadczeniami ze współpracy podzielili się pracownicy Kwatery Głównej NATO i przedstawiciele kraju partnerskiego, uczestniczącego w konkretnym projekcie SPS.

W drugiej części konferencji miały miejsce spotkania w czterech grupach warsztatowych.Które miały na celu przede wszystkim odnalezienie potencjalnych partnerów do projektów w ramach programu SPS, wymianę doświadczeń oraz skojarzenie ekspertów.

Na warsztatach zostały poruszone cztery główne tematy:

  • Obrona przed Bronią Masowego Rażenia;
  • Nowe technologie i bezpieczeństwo;
  • Cyberobrona, cyberbezpieczeństwo;
  • Kobiety i bezpieczeństwo;

Ważne informacje o programie SPS

  • Wzmacnianie współpracy, która jest praktyczna i ukierunkowana na wyniki, przy pomocą ekspertów, naukowców i urzędników państwowych z państw członkowskich NATO i krajów partnerskich.
  • Wspieranie strategicznych celów NATO i priorytety polityczne dzięki odpowiadaniu i dostosowywaniu się do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.
  • Program Science for Peace and Secuity w dużej mierze przyczynia się do wysiłków NATO, które zmierzają do zapewnienia stabilności I budowy potencjału obronnego w krajach partnerskich.
  • Działaniom tego programu przewodzą kluczowe priorytety, które dotyczą bezpieczeństwa oraz wyzwań z nim związanych, są nimi : cyberobrona, uwzględnianie ludzkich i społecznych aspektów bezpieczeństwa, terroryzm, opracowywanie innowacyjnych technologii związanych z bezpieczeństwem i udzielanie wsparcia misjom i operacjom kierowanym przez NATO.
  • Efektem programu w ciągu ostatnich pięciu lat jest zainicjowanie ponad 450 wspólnych działań w 29 państwach należących do NATO i 41 krajach partnerskich, od cyberobrony w Jordanii po humanitarne rozminowywanie na Ukrainie.

 

 

☎️ W celu zapewnienia kompleksowej ochrony w zakresie bezpieczeństwa Twojej firmie skontaktuj się z dr Maciejem Karwasem Dyrektorem Działu Zarządzania Bezpieczeństwem SEKA S.A. kontakt: tel. 22 517 88 04 | kom. 797 863 943 | e-mail: maciej.karwas@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40