SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

WYDARZENIE ODWOŁANE W PODANYM TERMINIE – wkrótce organizator poinformuje o dacie, na którą została przesunięta impreza.
Ogólnopolski Kongres dla Służb BHP 9-10 grudnia 2019 Hotel Novotel Warszawa Airport oraz fabryka Kellogg’s. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu, którego patronem merytorycznym jest nasza firma SEKA S.A. Tegorocznym hasłem imprezy jest „Służba BHP w obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy”.

Pierwszy dzień Kongresu

W czasie Kongresu wystąpią eksperci z firm takich jak: Volkswagen, Imperial Tobacco, Pilkington, Unilever oraz Amazon. Na pierwszy dzień imprezy złożą się panele:

 • Nowa generacja pracowników w organizacjach – jak współczesne BHP odnajduje się w dobie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy?
  • Organizacje wielokulturowe a bezpieczeństwo pracy – PILINGTON.
  • Współczesne realia pracy służb BHP w nowoczesnej fabryce – UNILEVER.
 • Rola technologii w podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników – poznaj narzędzia wykorzystywane przez firmę Volkswagen Poznań
 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w praktyce – specjaliści firm Imperial Tobacco oraz Amazon podzielą się dobrymi praktykami wdrożonymi w swoich firmach.
  • Autorski program angażowania pracowników w bezpieczeństwo – jak jedno z największych centrów dystrybucji w Polsce zachęca do zgłaszania niezgodności i pomysłów.
  • I OWN SAFETY – jak firma Imperial Tobacco z sukcesem stworzyła program, w którym wszyscy pracownicy aktywnie biorą udział w budowaniu bezpiecznego środowiska pracy.
 • Warsztat: Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – punkty kotwiczenia – PROTEKT
Drugi dzień Kongresu – Warsztaty ze zwiedzaniem hali produkcyjnej fabryki Kellogg’s

Drugi dzień imprezy będzie miał odmienny charakter. Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się z bliska produkcji przekąsek Pringles oraz zapoznać się z dobrymi praktykami w firmie Kellogg’s –  firmie która jest polskim liderem w zakresie bezpieczeństwa. W czasie drugiego dnia będzie można wziąć udział w zajęciach warsztatowych:

 • Rola szefa BHP w obliczu permanentnej zmiany – z jakimi wyzwaniami mierzą się służby BHP w dobie dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy.
 • Zrównoważona produkcja – jak fabryka Kellogg’s realizuje ambitne cele polityki zrównoważonego rozwoju i jaką funkcję pełnią w niej służby BHP.
 • Polityka SAFETY FIRST w innowacyjnej fabryce – jak Kellogg’s wprowadził globalne standardy bezpieczeństwa w jednej w najnowocześniejszych zakładów produkujących słone przekąski.

Zachęcamy wszystkich pracowników służby BHP do udziału w Kongresie!

www.kongresbhp.pl

 

Lokalizacja Imprezy

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.