SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

17 sierpnia 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).

Operatorzy istniejących instalacji będą mieli 4 lata na dostosowanie swoich obiektów do przepisów wynikających z ww. Konkluzji. Ostateczny termin mija 16 sierpnia 2021 roku.

Konkluzje BAT wprowadzają nowe, zaostrzone wymogi emisyjne dla NOX, SO2 i pyłu, nowe wymogi monitoringowe oraz kilka innych, w tym m.in. normowanie substancji takich jak HCl czy HF. Dostosowanie się do nowych, ambitnych wytycznych dla przedsiębiorców energetycznych będzie wiązać się z poważnymi nakładami finansowymi na nowe inwestycje.

Tauron szacuje, że koszty dostosowania jednostek wytwórczych grupy do wymagań BAT mogą wynieść około 500-800 mln zł.

Konkluzje BAT w języku polskim dostępne są do pobrania na stronie: www.ekoportal.gov.pl  w zakładce Konkluzje BAT lub bezpośrednio z Dziennika Urzędowego UE.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej