SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs obsługi wózków widłowych

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi na wszystkich typach wózków. Zobacz opisy najpopularniejszych szkoleń:CELE SZKOLENIA
Przygotowanie do zawodu kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym.

ADRESACI SZKOLENIA
Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:

 • posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • mają ukończone 18 lat,
 • nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

KORZYŚCI
Nabycie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego, wspomaganie pracowników w procesach transportu i magazynowania towarów.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Wiadomości o dozorze technicznym

CELE SZKOLENIA
Przygotowanie do zawodu kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym spal. i elektr. oraz wymiany butli gazowej.

ADRESACI SZKOLENIA
Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:

 • posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • mają ukończone 18 lat,
 • nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

KORZYŚCI
Nabycie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego wspomaganie pracowników w procesach transportu i magazynowania towarów.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Bhp
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Zajęcia praktyczne
 • Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
 • Wymiana butli wykonana przez instruktora
 • Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia
 • Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia
 • Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonywanej przez uczestnika szkolenia. Egzamin końcowy


CELE SZKOLENIA
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych.

ADRESACI SZKOLENIA
Uczestnikiem kursu może być osoba:
• która ukończyła 18 lat (świadectwo lekarski wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych oraz ukończona szkoła podstawowa).

KORZYŚCI
Uczestnik zapozna się z:

 • podstawą budowy i zasadą działania podestów ruchomych
 • obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa pożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Wiadomości dozorze technicznym
 • Budowa części mechanicznej
 • Budowa części elektrycznej
 • Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
 • Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
 • Obsługa i konserwacja
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

Kontakt: Tomasz Dąbrowski, Specjalista ds. szkoleń tel. 22 517 88 20 | kom. 509 686 939 | e-mail: t.dabrowski@seka.pl

Sprawdź terminy oraz miejsca wszystkich najbliższych szkoleń i zarejestruj się już teraz:

zobacz-wiecej-button-seka

 


Zobacz także:

stopka-magazyn-seka

#kurs #KursObsługiWózkówWidłowych #ObsługaWózkówWidłowych #Szkolenie #SzkolenieZawodowe #UprawnieniaDoKierowaniaWózkamiWidłowymi #WózkiWidłowe #SzkoleniaSEKA #SEKA #SEKASA

Zapisz się na nasz newsletter!