SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w celu ograniczenia liczby wypadków, proponuje krótkie spotkania nadzoru z pracownikami na terenie budowy, poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy ściśle związanej z aktualnie wykonywanymi pracami.

Spotkania w ramach „Kwadransu dla BHP” mogą się odbywać w dowolnym miejscu na placu budowy i mają mieć formę swobodnej rozmowy. Najlepiej, aby odbywały się w konkretnym miejscu związanym z wykonywaną pracą i tematem rozmowy. Spotkanie prowadzi osoba z nadzoru, a jego tematykę dobiera pod kątem zaawansowania i rodzaju aktualnie realizowanych robót.

„Kwadrans dla BHP” ma na celu uświadomienie pracownikom istniejących zagrożeń i skutków ich oddziaływania wskutek nieprzestrzegania przepisów i standardów. Służy wzmocnieniu zachowań probezpiecznych oraz zwiększeniu zaangażowania nadzoru w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy.

Proponowane tematy „Kwadransu dla BHP”:

  • Aktualne zagrożenia na budowie;
  • Sposoby eliminacji zagrożeń na miejscu pracy – zabezpieczenia pracownika;
  • Bezpieczne poruszanie się po terenie budowy;
  • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe na budowie.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej