SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

W 2016 roku zarejestrowano 87 tys. 886 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 243 osoby w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym i 467 osoby z ciężkimi obrażeniami ciała – wynika z danych głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do 2015 r. zwiększyła się ogólna liczba osób poszkodowanych (o 0,3 proc) i poszkodowanych w wypadkach z lekkimi obrażeniami ciała (o 0,4 proc.) jednak znacznie zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym (o 20,1 proc.) i liczba osób poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała (o 7,0 proc.).

Najwięcej poszkodowanych w wypadkach w pracy w 2016 r. było wśród robotników przemysłowych i rzemieślników, głównie byli to robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń – 25,4 proc. ogółu osób poszkodowanych. W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym najwięcej, bo 32,5 proc. było operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Kierowcy i operatorzy pojazdów stanowią w tej grupie 23,9 proc. ogółu wypadków śmiertelnych w kraju (23,7 proc. w 2015 r.).

GUS wyliczył, że z 37,3 proc. w 2015 r. do 37,7 proc. w 2016 r. wzrosła liczba kobiet w ogólnej liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Liczba młodocianych w ogólnej liczbie osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy stanowiła 0,1 proc. ogółu, nie uległa ona zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej