SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BEZPŁATNE SZKOLENIA  Z ZAKRESU PREWENCJI WYPADKOWEJ

Oddział SEKA S.A. w Lublinie wygrał zorganizowany przez lubelski oddział ZUS przetarg na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących po raz pierwszy swoją działalność, oraz osób przez nich zatrudnionych, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, edukacja oraz transport i gospodarka magazynowa.

Uczestnicy szkoleń zapoznają się z:

1) Przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w wykonywanych przez nich rodzajach działalności i zawodach.
2) Zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez nich pracą i metodami ochrony przed tymi zagrożeniami.
3) Postępowaniem w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia.
4) Kształtowaniem nawyku prawidłowego reagowania na zagrożenia w sytuacjach nieprzewidzianych.
5) Sposobem zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
6) Ogólnym znaczeniem bezpieczeństwa w pracy i w życiu prywatnym.

Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z tematyką określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem problematyki poszczególnych branż, do których będzie adresowane konkretne szkolenie.

  • Planowane jest przeszkolenie 1263 osób.
  • Szkolenia będą miały formę wykładów.
  • Grupy szkoleniowe będą liczyły do 30 osób.
  • Szkolenia odbędą się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, między godziną 8:00 a 18:00.
  • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat lub zaświadczenie
    potwierdzające udział w szkoleniu.
  • Szkolenie zakończy się egzaminem testowym.

Szkolenia są bezpłatne dla ich uczestników.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt: Oddział Lublin, tel. 81 464 16 30 | e-mail: lublin@seka.pl | ul. Wolska 11, 20-411 Lublin


Usługa obejmująca przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego szkoleń dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność po raz pierwszy oraz osób przez nich zatrudnionych, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, edukacja oraz transport i gospodarka magazynowa. Działania edukacyjne mogą być także kierowane do osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy – w zakresie upowszechniania wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).