SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe koncentruje się  głównie na dwóch rodzajach zdarzeń: pierwsza grupa to wszelkie zagrożenia ze strony środowiska naturalnego (susze, powodzie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne) oraz innych interesariuszy z tego środowiska korzystających – rolnictwa (zanieczyszczenia wód pestycydami, biocydami), przemysłu (źle oczyszczone ścieki przemysłowe); druga grupa zdarzeń związana jest z działaniem umyślnym człowieka (sabotaż, terroryzm) lub nieumyślnym wynikającym np. z niewiedzy, chociażby złego przygotowania do pracy pracownika wodociągów, który popełnia poważny błąd, zakłócając pracę systemu. Zarządzanie kryzysowe polega więc na umiejętności reagowania na takie zdarzenia, które mogą spowodować szkodę dla środowiska i ludzi. Wymaga wiedzy o możliwych zagrożeniach, ale również o ryzyku, tak aby koncentrować się na sytuacjach o najwyższym poziomie niebezpieczeństwa (wysokie prawdopodobieństwo, wysokie szkody).

Każde przedsiębiorstwo powinno być przygotowane
na niespodziewane zjawiska, powinno prowadzić
analizę ryzyka, wiedzieć jak reagować.
Rozmowa z dr inż. Klarą Ramm.

W aktualnym numerze magazynu SEKA rozmawiamy na tematy dotyczące zagrożeń, jakie mogą pojawić się w obrębie bardzo wrażliwej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Prezentujemy najlepsze rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa w budownictwie. Ponadto poruszamy nurtujące przedstawicieli polskich firm tematy dotyczące segregacji odpadów, właściwości sądów pracy czy outsourcingu kadrowo-płacowego. Pochylamy się również z lekkim przymrużeniem oka nad tematem „higieny pracy”, wykorzystując przykład rozwiązań stosowanych w SEKA S.A.

Zapraszamy do subskrypcji Magazynu SEKA oraz newslettera.

Zapytaj o współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Zobacz także:

stopka-bhp-kontrola-seka-sa