SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od początku listopada strażnicy miejscy oraz gminni będą mogli wystawiać mandaty za łamanie prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. W kraju obowiązuje 17 uchwał antysmogowych w dziewięciu województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim.

Do tej pory straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń przekazać sprawę do policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Wystawiać mandaty strażnicy mogli jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi.

Od początku listopada to się zmieni. Rozporządzenie wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 października 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uprawnia straż miejską do tego typu postępowania.

To rozporządzenie to akt prawa długo oczekiwany przez wszystkich, dla których jakość powietrza jest ważną sprawą. Dzięki niemu ukrócone zostanie ewidentne łamanie prawa, a walka ze smogiem powinna nabrać tempa – podkreśla Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Straż gminna może ukarać za:

  • stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale antysmogowej, tj. mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna;
  • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych);
  • palenie odpadów w kominku, piecu, kotle;
  • palenie odpadów na powierzchni ziemi.

Źródło: https://www.portalkomunalny.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej