SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. bierze udział w programie edukacyjno-informacyjnym „Pali się” organizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku OSP woj. dolnośląskiego.

Program edukacyjno-informacyjny w zakresie bezpieczeństwa ppoż. zakończony częścią artystyczno rozrywkową. SEKA S.A. od 30 lat wspiera propagowanie bezpieczeństwa pożarowego wśród właścicieli firm, zarządców obiektów, itp. Dlatego z przyjemnością bierze udział w tym przedsięwzięciu.

 • Termin: 06.04.2019
 • Miejsce: Sala Audytoryjna przy WCK Hali Stulecia we Wrocławiu, ul.Wystawowa 1
 • Organizator: ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. 50-552 Wrocław, ul.Borowska 138, tel.71-7882340

W ramach corocznego programu edukacyjno-informacyjnego w zakresie BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO pt.: „Pali się, bądź czujny” odbędzie się wydarzenie na którym zagra:

Marcin Wyrostek & CORAZON

Zespół powstał w wyniku fascynacji muzyką argentyńską i latynoamerykańską, która zainspirowała muzyków do tworzenia tang we własnych jazzowych i musicalowych aranżacjach.

Skład:

Marcin Wyrostek – akordeon
Marcin Jajkiewicz – wokal
Mateusz Adamczyk – skrzypce
Daniel Popiałkiewicz – gitara
Agnieszka Haase-Rendchen – fortepian
Piotr Zaufal – bas
Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne

Więcej na: koncertomania.pl/koncert/3335900/bilety-marcin-wyrostek-corazon-wroclaw-06-04-2019


Na miejscu: PROGRAM EDUKACYJNO INFORMACYJNY w zakresie Bezpieczeństwa Pożarowego pt. „PALI SIĘ BĄDŹ CZUJNY”.

 • Omówienie przepisów o ochronie przeciwpożarowej na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 i 298).
 • Pożar jako zjawisko fizykochemiczne zagrażające życiu i zdrowiu oraz przyczyny jego powstawania w statystykach Państwowej Straży Pożarnej.
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
 • Bezpieczeństwo pożarowe – obowiązujące zakazy w świetle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej szefów firm, właścicieli zarządców obiektów.
 • Przyczyny powstawania pożarów w obiektach mieszkalnych.
 • Podstawowe środki bezpieczeństwa oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru w domu, naszego samochodu na drodze, czy jednostki pływającej np. jachtu podczas wakacji.
 • Celowość wyposażenia obiektów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a także aspekty wynikające z obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
 • Grupy pożarów otaz prezentacja i obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.

Organizatorem tej akcji informacyjno-edukacyjnej jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskie, samorządne stowarzyszenie, zrzeszające Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.

W sprawie zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa w firmie skontaktuj sie bezpośrednio z Agatą Janecką Dyrektor Oddziału SEKA S.A. we Wrocławiu; tel. 71 738 38 08 | kom. 505 055 398 | e-mail: agata.janecka@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.