SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Pracy – Patronat SEKA S.A.

Wydarzenie to planowane jest na 28.06.2019 r.
Miejsce: Goleniowski Park Przemysłowy

Zachęcamy firmy i osoby prywatne do wzięcia udziału tym wydarzeniu, każde wsparcie mile widziane, organizatorzy otwarci na propozycje!

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ TERAZ
Kinga Kurcz Członek Zarządu Fundacji Kultury Bezpieczeństwa
Tel. + 48 695 024 880 | mail: fundacja@fkb.edu.pl
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Pracy organizowanego w ramach Kampanii Społecznej  Centralnego  Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy. Tegoroczne hasło kampanii brzmi:

„Moda Na Bezpieczeństwo”

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa jest współorganizatorem realizującym program Kampanii Społecznej  w ramach którego przeprowadzi Safety Day dla Społeczności Lokalnej z Gminy Goleniów a dokładniej dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Ten dzień będzie  wyjątkowy nie tylko ze względu na jego program zajęć jakie będą tam się  odbywały ale przede wszystkim dlatego, że Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie to najnowszy i najbardziej innowacyjny kompleks rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Praca osób niepełnosprawnych, ich wykształcenie i starania mają szansę zostać zauważone, docenione i odpowiednio wynagrodzone. W czasie tej  akademii kluczowymi halsami będą, m.in.,: kultura bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc, prace na wysokości, zdrowy kręgosłup itp. Warto w tym miejscu przypomnieć też definicję, która znalazła się w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, a która brzmi: Niepełnosprawne są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, które mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.
Jednym z kluczowych partnerów, który bierze czynny udział przy wsparciu organizacyjnym tego wydarzenia jest Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Szczecinie.
Pomysłodawcą całego wydarzenia jest firma Akala Faraone Sp. z o.o. Zaangażuj się w wyjątkowy dzień w którym bezpieczeństwo i higiena pracy oraz promowanie profilaktyki i działań prewencyjnych  będą najważniejsze.

Miejsce:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.