SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawarte są w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 2, 2a, 2b ustawy czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Zgodnie z Ustawą właściciel terenu, zakładu pracy, obiektu odpowiada za stan przeciwpożarowy (np. budynku). Artykuł 3 ust. 1 stanowi, iż osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Powołując się na ww. ustawę instrukcję bezpieczeństwa ppoż. mogą opracowywać osoby, które:

  • posiadają tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
  • posiadają tytuł specjalisty ochrony ppoż. i posiadają wyższe wykształcenie,
  • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa
  • posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
  • posiadają tytuł inspektora ochrony ppoż. i posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
  • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tech. pożarnictwa.

Ponadto osoby te są uprawnione do aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej