SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

W pożarnictwie stosowane są różne substancje, bezpośrednio odpowiadające za likwidację procesu spalania. Każda z nich ma inne działanie. Powodzenie akcji gaśniczej zależy przede wszystkim od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu.

Woda jest najpowszechniejszym i najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym, nie nadaje się jednak do gaszenia wszystkich pożarów. Podstawową wadą tego środka gaśniczego jest przewodzenie prądu oraz wchodzenie w reakcje z niektórymi materiałami.

Działanie wody polega na odbieraniu ciepła z palącego się ciała w celu przejścia ze stanu ciekłego w lotny. Z jednego litra wody powstaje 1700 litrów pary wodnej, która wypiera z ogniska pożaru tlen.

Wody używa się do gaszenia: drewna, węgla, smoły,  słomy,  lasów,  budynków,  a także do ochładzania elementów konstrukcyjnych budowli.

Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz w ich obrębie, a także  innych substancji, m.in.:

  • ciał wchodzących w reakcje z wodą w wyniku których wytwarzają się palne, wybuchowe gazy (np. karbidu),
  • płynów łatwopalnych, lżejszych od wody, np.: benzynę, naftę, olej;
  • ciał stałych rozgrzanych do bardzo wysokich temperatur, niektórych metali.

Ponadto, wodą nie należy gasić pożaru w muzeach, archiwach i bibliotekach ze względu na jej niszczące działanie.

Wybór środków gaśniczych

Podczas gaszenia pożaru ważne jest dopasowanie środków gaśniczych do rodzaju pożaru.

Najbardziej poręczne i dostępne są gaśnice, które różnią się od siebie rodzajem ładunku, czyli substancją gaszącą. Najczęściej spotykane gaśnice to: pianowe, proszkowe, śniegowe, halonowe, agregaty gaśnicze.

Podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim było ugasić ewentualny pożar.

  • Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier, itp. materiały) ugasimy wodą, pianą gaśniczą, proszkiem gaśniczym, dwutlenkiem węgla.
  • Ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne) możemy gasić pianą gaśniczą, proszkiem gaśniczym, dwutlenkiem węgla, halonem.
  • Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan) zgasimy proszkiem gaśniczym, dwutlenkiem węgla, halonem.
  • Pożary występujące w obrębie urządzeń pod napięciem zlikwidujemy proszkiem gaśniczym, dwutlenkiem węgla, halonem.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej