SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Według danych GUS w pierwszym kwartale 2017 r. prawie 30 proc. wypadków przy pracy miało miejsce w sektorze przemysłowym. Zgłoszono 4894 zdarzeń, z czego 60 miało charakter ciężki, a 4 zakończyły się śmiercią pracowników. Lekkiego uszczerbku na zdrowiu doznało 4830 osób.

W porównaniu do analogicznego okresu z 2016 r. liczba ta zmniejszyła się o 221 wypadków.

Najwięcej typu zdarzeń miało miejsce przy pracy związanej z produkcją artykułów spożywczych – 886 wypadków. Ważne jednak, że nie było ani jednego ze skutkiem śmiertelnym, chociaż osiem miało charakter ciężki.

659 wypadków odnotowano w sektorze związanym z produkcją wyrobów z metali. Jeden zakończył się śmiercią pracownika, 11 – ciężkimi uszczerbkami na zdrowiu, a 647 miało charakter lekki.

Na trzecim miejscu znalazła się produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, w której doszło do 413 wypadków, w tym 4 o charakterze ciężkim i 409 o charakterze lekkim.

Sektor przemysłowy dynamicznie się rozwija. Możemy to zaobserwować na podstawie statystyk związanych z zatrudnieniem – tylko w pierwszym kwartale 2017 r. w przemyśle zatrudnionych było 5,148 mln osób, to o 154 tys. (3,1%) więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większa liczba zatrudnionych nie wpłynęła na większą wypadkowość w branży.

W celu zmniejszenia liczby wypadków należy położyć duży nacisk na szkolenia oraz edukację pracowników. W branży przemysłowej, z uwagi na czynniki mogące prowadzić do tragicznych zdarzeń, jest to niezwykle ważne. Dlatego szkolenia BHP, odpowiednio przygotowane stanowisko pracy oraz bieżące informowanie pracowników o zagrożeniach, są konieczne.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA