SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Niebezpieczne prace, szczególnie te, które są wykonywane sporadycznie lub nieregularnie, powinny być szczegółowo omówione i przygotowane. Odpowiedzialność za analizę zadania jak również za znalezienie optymalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązania spada na pracodawcę.

Informacje o pracach niebezpiecznych z reguły są zawarte w instrukcji bhp, a także omawiane podczas okresowych szkoleń bhp. Rodzą się jednak pytania:

  • Czy te informacje są aktualne?
  • Czy procedury wykonania takiego zadania były dokładnie omawiane podczas szkoleń i jak dawno?
  • Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia zagrożenia związane z danymi pracami?
  • Czy pracownik pamięta o szczegółowych zasadach związanych z wykonywaniem tych prac?

W związku z powyższym wszystko sprowadza się do dwóch koniecznych działań:

  1. Wykonanie analizy bezpieczeństwa zadania;
  2. Dokładne przypomnienie procedur bezpiecznego wykonania zadania tuż przed jego wykonaniem (nawet jeśli wydaje się nam, że pracownicy powinni go znać lub pamiętać ze szkoleń lub z dostępnych w firmie instrukcji).

W „bezpiecznych firmach” analiza bezpieczeństwa zadania jest rutynowo przygotowywana dla wszystkich prac niebezpiecznych i rutynowo omawiana z wykonawcami. Celem tej analizy jest opracowanie „algorytmu”, według którego krok po kroku należy wykonać dane zadanie w sposób bezpieczny.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej