SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami nie zostawia złudzeń: Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Według NIK, działania odpowiednich ministerstw, ale też samorządów wojewódzkich i gminnych (z nielicznymi wyjątkami) były daleko niewystarczające.

Z raportu wynika, że główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. niska emisja. Powodują ją liczne źródła, wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń.

W ocenie NIK, projekt rozporządzenia dotyczący wymagań jakościowych dla paliw stałych przygotowany w lutym przez Ministra Energii zabezpiecza przede wszystkim interesy lobby węglowego, a nie dążenie do ochrony Polaków i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Europejska Agencja Środowiska opublikowała dane, z których wynika, że rocznie z powodu zatrutego powietrza (z uwagi na oddziaływanie PM2,5) umiera ponad 46 tys. ludzi.

Kontrola ukazała też alarmujące stany. Według NIK osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za lata 2012 – 2015 Wśród prawie 3 tys. miast z całego świata ujętych w bazie w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych państw europejskich pod względem PM10 znajdowało się aż 45 polskich miast.

https://www.nik.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej