SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Najwyższa Izba Kontroli na wniosek Towarzystwa na rzecz Ziemi skontroluje polskie spalarnie pod kątem toksycznych pyłów powstających w wyniku spalania odpadów. Urzędnicy sprawdzą dokąd trafiają i czy są one  poddawane procesowi  stabilizacji.

Instalacje do stabilizacji i zestalania pyłów mają zabezpieczać środowisko naturalne przed niebezpiecznymi związkami chemicznymi i toksycznym pyłem unoszącym się w powietrzu. Ekolodzy podejrzewają, że spalarnie nie korzystają z tych urządzeń, ponieważ wiąże się to z potężnymi kosztami ich eksploatacji. NIK ma to sprawdzić.

Wątpliwości pojawiają się również w przypadku unieszkodliwiania odpadów czy oczyszczania spalin. Kontroli zostanie poddany sposób zabezpieczania powstałych w spalarniach odpadów.

Sytuacja, jaka ma miejsce w zakresie sposobu postępowania z odpadami ze spalania i oczyszczania spalin oznacza, że potężne środki wydatkowane na budowę instalacji do ich unieszkodliwiania zostały zmarnotrawione, a przynajmniej część spalarni nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia trwałości projektu wynikającego z zasad finansowania projektów POiŚ, zawartych umów dotacji itp. – tłumaczy członek TnZ.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej