SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ministrowie pracy krajów UE uzgodnili w czwartek w Luksemburgu przepisy, których celem jest wzmocnienie ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami w miejscu pracy. Szacuje się, że nowotwory to powód 53 procent zgonów z przyczyn związanych z pracą.

Na listę mają zostać wpisane: krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, 1,2-Epoksypropan, 1,3-Butadien, 2-Nitropropan, akryloamid, bromoetylen, związki chromu (VI), tlenek etylenu, hydrazyna, o-Toluidyna i ogniotrwałe włókna ceramiczne (RCF).

Zobacz więcej