SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ostatnio byliśmy świadkami pożarów w miejscach składowania i magazynowania odpadów na terenie kraju w krótkich odstępstwach czasu. Przyczyny pożarów są jeszcze badane, jednak można przypuszczać, że szczególnie w miejscach nielegalnego składowania doszło do celowego podpalenia. Rząd przygotował propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości.

29 maja br. odbyło się posiedzenia Rady Ministrów podczas którego Minister Środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił propozycje zmian w ustawie o odpadach.

Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany obowiązujących przepisów mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami oraz ograniczenie przypadków nielegalnego postępowania z nimi. Szczególnie dotyczy to ograniczenia zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów  – zaznacza minister Henryk Kowalczyk.

Najważniejsze założenia projektu:

  • Wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów, które zbierają, magazynują i przetwarzają odpady (ok. 15 000 podmiotów) aż do zakończenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, co zapobiegnie porzucaniu odpadów po zakończeniu działalności. Gwarancja dotyczy również działań związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym (mechanizm ograniczający podpalenia).
  • Obowiązek prowadzenia monitoringu wideo obiektu, w którym są magazynowane lub składowane odpady. Ma ułatwić nadzór nad składowanymi odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców.
  • Szczegółowe wymagania dla gromadzonych odpadów przez wskazywanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów oraz środków ochrony przeciwpożarowej.
  • Skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.
  • Rozszerzenie przesłanek dla odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami, dla osób fizycznych i prawnych. Nie będzie one wydane m.in. jeżeli wysokość i forma zabezpieczenia finansowego nie zapewni pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów lub gdy podmiot był już wcześniej karany.
  • Wymóg posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w formie aktu własności.
  • Nowe kryteria wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów.
  • Zwiększenie kary dla „recydywistów”, tj. podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary.
  • Całkowity zakaz przywozu odpadów do unieszkodliwienia, a także przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych.
  • Poszerzenie kompetencji inspektorom ochrony środowiska. Będą mogli prowadzić niezapowiedziane kontrole przez całą dobę, kontrole krzyżowe obejmujące kilka województw, a także używać dronów do monitoringu.

źródło: https://www.mos.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej