SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Poznań

POZNAŃ

OPIS

Oddział mieści się w dzielnicy Jeżyce , niedaleko centrum miasta. Oddział funkcjonuje od roku 1996, najpierw jako mały z siedzibą przy ul. Klasztornej. Sukcesywnie zwiększał zatrudnienie pracowników oraz współpracujących z oddziałem inspektorów bhp , ppoż. oraz z ochrony środowiska.Struktura zatrudnienia w oddziale Obecnie na rzecz oddziału pracuje 6 pracowników oraz 14 Specjalistów ds. BHP i ppoż. i 3 oficerów Państwowej Straży Pożarnej.

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

  • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: sprawozdania, wnioski o uzyskanie odpowiednich pozwoleń z zakresu emisji pyłów i gazów, gospodarki odpadami oraz ściekami – warunek konieczny

SEKA S.A

ul. Paca 37
04-386 Poznań

Centrala

tel: 22 517 88 88
fax: 22 517 88 87

SEKA S.A

ul. Paca 37
04-386 Poznań

SEKA S.A

ul. Paca 37
04-386 Poznań

SEKA S.A

ul. Paca 37
04-386 Poznań

SEKA S.A

ul. Paca 37
04-386 Poznań

Dyrektor oddziału

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Oddziały w Polsce

SEKA S.A. CENTRALA

ul. Paca 37

04-386 Warszawa

Kontakt

tel. 22 517 88 88

fax. 22 517 88 87

e-mail: seka@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły

BYDGOSZCZ

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Kontakt

tel. 85 871 22 30

fax. 85 871 22 31

e-mail: bialystok@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły

Bielsko – Biała

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

BYDGOSZCZ

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

BYDGOSZCZ

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Szczegóły

BYDGOSZCZ

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Kontakt

tel. 85 871 22 30

fax. 85 871 22 31

e-mail: bialystok@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły

Gorzów WLKP

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Kontakt

tel. 85 871 22 30

fax. 85 871 22 31

e-mail: bialystok@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły

Gdańsk

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Kontakt

tel. 85 871 22 30

fax. 85 871 22 31

e-mail: bialystok@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły

Kielce

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Kontakt

tel. 85 871 22 30

fax. 85 871 22 31

e-mail: bialystok@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły

Katowice

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Kontakt

tel. 85 871 22 30

fax. 85 871 22 31

e-mail: bialystok@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły

Kraków

ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

Kontakt

tel. 85 871 22 30

fax. 85 871 22 31

e-mail: bialystok@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Olechnicki

Szczegóły