SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Dokumentacja korporacyjna


  • Dokument Informacyjny


  • Statut SEKA S.A. - tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2018r.


  • Regulamin Rady Nadzorczej SEKA S.A. - uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2014 roku


  • Odpis aktualny z KRS