SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Dokumentacja korporacyjna

  • Dokument Informacyjny

  • Statut SEKA S.A. - tekst jednolity z dnia 17 lutego 2015r.

  • Regulamin Rady Nadzorczej SEKA S.A. - uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2014 roku

  • Odpis aktualny z KRS