SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach WZA
Razem akcje serii A i B i C 4.000.000 100,00% 6.000.000 100,00%
akcje imienne serii A* 2.000.000 50,00% 4.000.000 66,67%
Maciej Sekunda 2.000.000 50,00% 4.000.000 66,67%
akcje serii B 1.820.000 45,50% 1.820.000 30,33%
akcje serii C 180.000 4,50% 180.000 3,00%

* akcje imienne nie będące przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect