SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)

Przedsiębiorco! Jeśli posiadasz klimatyzatory, stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne,  pompy ciepła, stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej, chłodnicze samochody ciężarowe i Twoje urządzenie zawiera 5 lub powyżej 5 ton równoważnika CO2, musisz założyć kartę urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, dostosowano Centralny Rejestr Operatorów do zmienionych przepisów.

Operatorzy urządzeń w ciągu 6 miesięcy powinni zaktualizować dane dotyczące urządzeń zgodnie z wymogami nowej ustawy oraz utworzyć karty dla urządzeń, których masa czynnika chłodniczego jest niższa niż 3 kg (dotychczas nieobjętych obowiązkiem rejestracji w CRO), jeśli ilość F-gazu w urządzeniu przeliczona z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3) tej ustawy wyniesie 5 ton równoważnika CO2 lub więcej.

Przed rejestracją należy przeliczyć ekwiwalent emisji CO2  dla wszystkich posiadanych urządzeń.
Należy także pamiętać, że urządzenia, które już figurują w bazie Centralnego Rejestru Operatorów trzeba zaktualizować o ekwiwalent.

Niewykonanie powyższego grozi karą w wysokości od 600 do 3000 zł.

Więcej na stronie: http://www.ichp.pl/bowoik-aktualnosci

Kontakt: Aleksander Florek
Koordynator ds. ochrony środowiska
kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA