SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą!

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon*

Przytrzymaj klawisz Ctrl aby zaznaczyć więcej województw
Województwo *

Wszystkie trzy checkboxy muszą zostać zaznaczone

Administratorem danych zebranych poprzez formularz jest SEKA S.A. więcej...z siedzibą w Warszawie (04-386) przy ul. Paca 37. Poniższe dane osobowe zbierane są przez SEKA S.A. w celu ich przetwarzania na potrzeby współpracy przy rekrutacji do projektu KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą dobrowolnie, niemniej ich podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych więcej...w celu udziału w Projekcie rekrutacyjnym, organizowanym przez SEKA S.A. Jestem świadom(a), że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SEKA S.A. więcej...drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych oraz partnerów SEKA S.A. zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SEKA S.A. więcej...z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37 (administratora danych osobowych) w celu marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów powiązanych.

Jesteś zainteresowany? - wypełnij formularz lub napisz: szkolenia.dofinansowane@seka.pl

* Wysłanie aplikacji możliwe jest po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza.

ZOBACZ TAKŻE

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 to:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Kilka kroków dzieli Twoją firmą o dofinansowanych szkoleń – pomożemy Ci krok po kroku:

 1. SEKA bada potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 2. SEKA pomaga dobrać odpowiednie szkolenia
 3. SEKA pomaga wypełnić wniosek o dofinansowanie
 4. Firma składa wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy
 5. Po akceptacji wniosku, firma podpisuje umowę z UP oraz ze swoim pracownikiem
 6. Firma podpisuje Umowę szkoleniową z SEKA
 7. Firma odbiera dofinansowanie
 8. SEKA przeprowadza szkolenia pracowników
Działania krok po kroku
Krok Działanie Firma Klienta SEKA S.A. PUP, WUP
1 Dedykowanie pracowników do szkolenia seka_tak seka_nie seka_nie
2 Analiza potrzeb i wybór szkoleń seka_tak seka_tak seka_nie
3 Uzupełnienie wniosku seka_tak

doradztwo

4 Złożenie wniosku seka_tak seka_nie seka_nie
5 Decyzja seka_nie seka_nie seka_tak
6 Podpisanie umowy z UP seka_tak seka_nie seka_tak
7 Podpisanie umowy z SEKĄ seka_tak seka_tak
8 Przesłanie środków do firmy seka_nie seka_nie seka_tak
9 Realizacja szkoleń seka_nie seka_tak seka_nie
10 Wystawienie faktury seka_nie seka_tak seka_nie
11 Opłacenie faktury seka_nie seka_nie
12 Rozliczenie z UP (na podstawie opłaconej faktury) seka_tak seka_nie seka_nie

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

2. Kto może korzystać

Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest ogólnodostępne. Mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.

3. Czego może dotyczyć finansowanie?

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
4. Jakie szkolenia mogą zostać sfinansowane?

Każde szkolenie, o ile pracodawca uzna je za potrzebne.

5. Jaka jest wartość dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (tj. nie więcej niż 12 165,00 pln w 2017),
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
6. Od czego zależy pula środków?
 • Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń.
 • Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis.
7. Jakie są kroki dla klienta?
 • Określić potrzeby szkoleniowe Pracowników
 • Wybrać firmę szkoleniową, szkolenia, wartość szkoleń
 • Prawidłowo uzupełnić wniosek (zwracając uwagę na uzasadnienie)
 • Czas na rozpatrzenie wniosku to 30 dni
8. Co gdy wniosek zostanie zaakceptowany?
 • Firma podpisuje umowę z urzędem pracy oraz swoimi pracownikami
 • Firma podpisuje umowę z firmą szkoleniową SEKA S.A.
 • Przekazuje umowę do urzędu
 • Otrzymuje dofinansowanie na wskazany numer konta
 • Opłaca wystawioną przez SEKA fakturę
 • Rozlicza się z Urzędem na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty