SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

30 listopada mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w uroczystości obchodów 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku.

Jubileusz odbył się w historycznym miejscu, Sali BHP w Stoczni Gdańskiej.

Organizatorom dziękujemy też za zaproszenie do Loży Ekspertów, w której z ramienia Oddziału SEKA S.A. Gdańsk, zasiadła Anna Zakobielska Specjalista ds. bhp, inspektor ppoż..

W Części drugiej wydarzenia, pod tytułem: „Uwarunkowania prawne środowiska pracy, kompetencje specjalisty BHP” odbyła się debata: „KIERUNKI ROZWOJU SŁUŻBY BHP”.

Oddział Gdańsk życzy Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP kolejnych 100 lat!

Kompetentny pracownik służby bhp – czyli jaki?

Najważniejsze atrybuty, które powinien posiadać inspektor bhp to wiedza, umiejętności i postawa. Dopiero wtedy można mówić o budowaniu kultury bezpieczeństwa.

Wiedza – nie tylko merytoryczna, ale przede wszystkim praktyczna, zdobywana latami poprzez doświadczenie. Zmiany w przepisach prawnych, choć często zwane kosmetycznymi, muszą być śledzone na bieżąco.  Wymaga to nakładu czasu, którego pracodawcy najczęściej nie mają.  Mowa o pracodawcach, którzy sami pełnią zadania służby bhp. Rola służby bhp w wielu przypadkach doceniana jest dopiero w momencie, kiedy do zakładu pracy pukają instytucje nadzoru nad warunkami pracy, strasząc niebagatelnymi karami finansowymi lub, co gorsze, po wypadku ciężkim, zbiorowym lub śmiertelnym, kiedy to obok inspektora pracy do drzwi dobija się też prokurator!

Umiejętności – jako, że służba bhp pełni funkcje kontrolno-doradcze i brak jej stosownego instrumentu do decydowania w kwestii bezpieczeństwa, stawia to przed nią kolejne wyzwania. Okazuje się, że oprócz posiadania odpowiedniego zakresu wiedzy merytorycznej i praktycznej, inspektor bhp powinien być również wspaniałym krasomówcą, który w sposób jednoznaczny, sugestywny i bezsprzeczny będzie umiał przekonać pracodawcę do swoich postulatów. Rola inspektora po części polega na tym, aby uzmysłowić pracodawcy, że nie tylko posiadł on koronę i berło decyzyjności, lecz również dźwiga krzyż odpowiedzialności.

Postawa – wciąż pokutuje obraz „behapowca – żandarma”, który tylko nakazuje lub zakazuje. Chcąc zmierzyć się z perspektywą uznania zawodu inspektora bhp jako zawodu zaufania publicznego, już dziś trzeba zacząć na to zaufanie pracować. Współdziałanie, zaangażowanie, budowanie świadomości, kreowanie probezpiecznych zachowań – to wpływa na pozytywne relacje na płaszczyźnie inspektor bhp – pracownik. To po pierwsze.

Po drugie: wszyscy zgodnie twierdzimy, że szkolenia bhp są niezbędne przy tworzeniu kultury bezpieczeństwa. Wysokiej jakości szkolenia oczywiście. Od inspektora powinno się wymagać, aby zszedł z piedestału wykładowcy i stał się moderatorem dyskusji. Najgorsze szkolenie, w mojej skromnej ocenie, to takie, gdzie jedyne pytania płynące z sali to „kiedy koniec?” a jedyną rzeczą wyniesioną ze szkolenia jest …długopis.

Wyzwania rzucane służbie bhp piętrzą się. Wielorakość zagadnień i interdyscyplinarność  dziedziny, jaką jest bhp, niewątpliwie wymaga od inspektora, poza odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym, pasji i poczucia wypełniania swoistego rodzaju misji. O zdrowie i życie ludzkie przecież tu chodzi.

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Kingą Lowińską – Neumann Dyrektorem Oddziału SEKA S.A. w Gdańsku tel. 58 732 08 85 | kom. 508 224 507 | e-mail: kinga.lowinska@seka.pl


Oddział Gdański Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powstał w 1993r. Od początku działa w ramach Stowarzyszenia jako samodzielna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Założycielem OSPSBHP Oddział Gdańsk jest pani Maria Stopa oraz panowie Edmund Schutenberg i Waldemar Nastrożny. Jest organizacją skupiającą ponad 200 wykwalifikowanych fachowców z dziedziny BHP, którzy dobrowolnie zrzeszają się w celu ustawicznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych. Skupia w swym gronie pracowników służby BHP działających na co dzień w różnych dziedzinach gospodarki. Współpracujemy z wieloma Instytucjami Państwowymi, Organizacjami Samorządowymi, Stowarzyszeniami, Izbami, Uczelniami. Organizuje dla swoich członków wszelkiego rodzaju Szkolenia, Seminaria, Konferencje, które wpływają na rozwój warsztatu pracy. Dba nie tylko o samokształcenie, ale również chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem.


Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami: