SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ważnym elementem stanowiska pracy jest oświetlenie. To ono znacząco wpływa na bezpieczne i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych, a także daje komfort dla pracy wzrokowej. Pracodawca, w myśl przepisów BHP, jest obowiązany zapewnić oświetlenie zgodne z polskimi normami.

Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy, występującym na każdym stanowisku pracy i zaliczanym do czynników uciążliwych. Wynika to z faktu, że niewłaściwe oświetlenie prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku.

§26 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003  Nr 169 poz. 1650 ze zm.) stanowi, iż oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Ponadto, niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

W myśl powyższych paragrafów oświetlenie zainstalowane w pomieszczeniach powinno spełniać wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Podstawowe parametry oświetlenia:

  • natężenie oświetleniapoziom potrzebny do wykonywania określonej pracy wzrokowej dobiera się w zależności od: stopnia trudności pracy wzrokowej oraz wielkości szczegółu pracy wzrokowej;
  • równomierność oświetlenia – wyznacza się oddzielnie dla pola zadania i dla pola bezpośredniego otoczenia;
  • rozkład luminancji – określa się poprzez podanie charakterystycznych dla wnętrza kontrastów luminancji wyodrębnionych pól w bliższym i dalszym otoczeniu użytkownika albo przez podanie wartości współczynników odbicia;
  • ograniczenie olśnienia – osiąga się to poprzez odpowiedni dobór opraw oświetleniowych, a decydują o tym elementy optyczne bryły, np. klosz mleczny, odbłyśnik, raster (różny kształt oraz rodzaj powierzchni);
  • migotanie i efekt stroboskopowy – jest to niebezpieczne zjawisko i może prowadzić do rożnego rodzaju wypadków. Elementy oświetlenia należy tak dobierać, by uniknąć tego zjawiska.

Źródło: ciop.pl


☎️Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej