SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, czyli najczęściej pracodawca, powinien zapewnić pracownikom ochronę przeciwpożarową na jak najwyższym poziomie. Bardzo ważnym elementem jest plan ewakuacji, szczególnie w sytuacji, kiedy z budynku korzystają osoby niepełnosprawne.

Wymagania w zakresie długości i szerokości dróg ewakuacyjnych, ich przebiegu i oznakowania, miejsc zbiórki po ewakuacji, a także obowiązkowych ćwiczeń (tzw. ewakuacjach próbnych) określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Ponadto, w powołanych przepisach określone zostały wymagania dotyczące obiektów budowlanych, w których osoby niepełnosprawne stanowią znaczącą większość użytkowników (kategoria zagrożenia ludzi ZL II). W pozostałych przypadkach kwestie bezpieczeństwa pożarowego użytkowników niepełnosprawnych pozostawiono osobom odpowiadającym za obiekt, w tym często pracodawcom.

Organizacja ewakuacji powinna najczęściej wiązać się z odpowiednio opracowanymi procedurami i wytycznymi postępowania na wypadek zagrożenia, sposobami alarmowania (nawet indywidualnymi) osób niepełnosprawnych, a także dodatkowymi obowiązkami innych pracowników obiektu, z którego jest prowadzona ewakuacja.

Przy organizacji ewakuacji osób niepełnosprawnych pracodawca powinien zwrócić uwagę na rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, wiek osoby niepełnosprawnej i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych pracowników.
Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA