SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Opublikowany przez CWS-boco  raport na temat BHP potwierdza, że europejscy pracownicy często idą na kompromisy w zakresie swojego bezpieczeństwa.  

W imieniu grupy CWS-boco w Niemczech, Szwajcarii, Belgii i Polsce zespół net-request przeprowadził w lipcu 2017 roku badanie online na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. W badaniu wzięło udział łącznie 1000 pracowników w wieku od 20 do 60 lat. 400 respondentów pochodziło z Niemiec i po 200 z Polski, Szwajcarii i Belgii. Wszyscy uczestnicy badania zatrudnieni byli w firmach, w których bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają istotną rolę.

  • 91%. badanych czuje się w pracy bezpiecznie.
  • 85%. uważa, że jest odpowiednio poinformowana o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa.
  • 43% ankietowanych stwierdza, że w przeszłości ich szef wydał im polecenie wykonania niebezpiecznego zadania.
  • 40% przyznaje, że zdarza im się nie nosić elementów swojej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, okulary czy kaski.

Raport wykazuje także istotny związek pomiędzy wiekiem respondentów, a ich stosunkiem do kwestii przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Im ankietowany jest młodszy, tym częściej zdarza mu się nie zakładać wszystkich elementów swojego wyposażenia ochronnego. Połowa respondentów w przedziale wiekowym od 20 do 29 lat regularnie nie nosi przyznanego im kompletu środków ochrony indywidualnej.

47% pracowników uważa, że w ich firmie efektywność ma pierwszeństwo nad kwestiami bezpieczeństwa. W Polsce takie zdanie ma 40% ankietowanych, a w Niemczech wskaźnik ten wynosi 52%.

25% respondentów przyznaje, że ich odzież nie jest regularnie sprawdzana ani poddawana profesjonalnym naprawom, a jej czyszczenie i konserwacja bardzo często należą do obowiązków samych pracowników (57%). Problem braku profesjonalnych napraw dotyczy wszystkich krajów. Najlepszy wynik uzyskano w Szwajcarii, gdzie tylko w 18% przypadków odzież robocza nie była poddawana profesjonalnym kontrolom ani naprawom.

Pełny raport do pobrania tutaj.

źródło: https://www.cws-boco.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej