SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Maszyna musi posiadać stosowną dokumentacje techniczną, deklaracje zgodności
i oznaczenie CE. Dokumentem prawnym nakładającym te obowiązki na producenta jest dyrektywa maszynowa 2006/42/WE przełożona w polskim prawie na rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Najważniejszym dokumentem dopuszczającym nową maszynę do pracy jest Deklaracja Zgodności, a CE jest jej graficznym oznaczeniem. Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce nie można użytkować nowych maszyn bez oznaczenia CE. Trzeci niezbędny dokument to Instrukcja, która jest na stanie.

Zgodnie z § 6. ww. Rozporządzenia przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

  1. zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
  2. zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa
    w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  3. dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
  4. przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
  5. sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do Rozporządzenia i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
  6. umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do ww. uregulowań.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej