Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie – rozwiązania systemowe

TEKST: Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

POMYSŁ

Inicjatywa utworzenia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wyszła w 2009 r. od Wiktora Piwkowskiego, przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Tadeusza Zająca, Głównego Inspektora Pracy. Zaproponowali oni wówczas prezesom dużych firm budowlanych połączenie sił w zakresie współpracy nad poprawą stanu BHP na polskich budowach. Najważniejszym celem zaś miało być obniżenie liczby wypadków w budownictwie, z naciskiem na wypadki ciężkie i śmiertelne. Propozycja okazała się trafiona i niezwykle potrzebna. W tamtych latach statystki wypadków śmiertelnych w branży budowlanej były katastrofalne. Co roku na placach budów ginęło ponad 100 pracowników, co stanowiło 25% wszystkich ofiar śmiertelnych związanych z wypadkami przy pracy. W 2010 r. siedmiu największych generalnych wykonawców oficjalnie podpisało deklarację powołującą do życia Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W kolejnych latach dołączyło pięciu następnych sygnatariuszy oraz członek zrzeszony. Obecnie w Porozumieniu działa 12 generalnych wykonawców: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. W naszych wspólnych działaniach uczestniczą także najważniejsze instytucje publiczne oraz partnerzy. Ich lista jest bardzo długa.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


ZASADY WSPÓŁPRACY

Podczas wstępnych prac przy organizacji Porozumienia skorzystaliśmy z doświadczeń podobnej organizacji funkcjonującej w Wielkiej Brytanii. Przyjęliśmy następujące zasady współpracy:

 • koncentracja wyłącznie na działaniach BHP,
 • regularne spotkania Komitetu Sterującego Prezesów oraz Grup Roboczych BHP i Komunikacji,
 • powołanie koordynatora Porozumienia,
 • pełna transparentność oraz otwartość na wymianę informacji i doświadczeń,
 • wprowadzenie systemu wewnętrznej sprawozdawczości wypadkowej,
 • wewnętrzny portal wymiany wiedzy, w celu dzielenia się informacjami, dobrymi praktykami pomiędzy sygnatariuszami oraz podmiotami zewnętrznymi.

PRZYSZŁOŚĆ I CELE

Pracy przed nami jest bardzo dużo, gdyż poprawa stanu bezpieczeństwa oraz zmiana świadomości i kultury BHP to proces ciągły. Naszym celem jest wprowadzanie rozwiązań systemowych i współpraca na wszystkich szczeblach organizacji, począwszy od prezesów, którzy tworzą Komitet Sterujący, po grupy robocze. Prezesi spotykają się regularnie co 3 miesiące w ramach Komitetu Sterującego. Jego zadaniem jest podejmowanie decyzji i opiniowanie działań przygotowanych przez grupę roboczą, złożoną z menadżerów i dyrektorów BHP w spółkach sygnatariuszy. Oni również spotykają się cyklicznie, raz w miesiącu, i omawiają projekty realizowane przez zespoły robocze złożone z naszych ekspertów, partnerów i instytucji wspierających. Wyznaczyliśmy pięć obszarów priorytetowych, w których realizujemy wspólne projekty. Są to:

 1. Wykwalifikowana siła robocza
 2. Szkolenia BHP
 3. Podwykonawcy
 4. Zarządzanie ryzykiem
 5. Kultura BHP

W zasadzie każdy z nich stanowi temat na osobny artykuł. W całości tworzą system wymiany doświadczeń, połączony z edukacją i współpracą z podwykonawcami. Celem jest wzrost poziomu BHP w skali całego rynku. Budownictwo w ciągu ostatnich lat zmienia się pod wieloma względami na korzyść. System zarządzania bezpieczeństwem wymaga jednak stałego monitorowania i adaptacji do nowych warunków. Dzięki oddziaływaniu 12 generalnych wykonawców, skala i zasięg naszych działań są nieporównywalnie większe, niż gdyby każda z firm na własną rękę podejmowała własne inicjatywy.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową naszych działań są podwykonawcy, którzy wykonują większość prac szczególnie niebezpiecznych. Przykładem dobrej współpracy i działania systemowego są szkolenia okresowe realizowane wspólnie z firmami szkoleniowymi. Jeszcze niedawno generalni wykonawcy mieli problem z dostępem do oczekiwanej jakości szkoleń okresowych dla swoich pracowników. Firmy szkoleniowe natomiast nie znały systemu wprowadzanych w Porozumieniu zmian, nie dysponowały też najnowszymi wnioskami z wypadków i problematyką organizacji pracy na budowie. Oferowane szkolenia ograniczały się do wymagań prawnych i bazowały wyłącznie na programie ramowym, wynikającym z rozporządzenia dot. szkoleń BHP. Dlatego też podjęliśmy w Porozumieniu decyzję o wprowadzeniu standardów wykraczających ponad obowiązujące wytyczne i zaczęliśmy sami przygotowywać szkolenia. Postanowiliśmy połączyć siły, aby wymienić się doświadczeniami. Podzieliliśmy się wnioskami i naszymi praktykami z firmami szkoleniowymi. Zaprosiliśmy je do współpracy przy opracowywaniu wspólnych materiałów. Powstał autorski program szkoleń okresowych, „szytych na miarę”, stworzony na bazie wspólnych doświadczeń. Koncentruje się on na rzeczywistych zagrożeniach związanych z działalnością budowlaną, aktualizowany jest o nowe wnioski z wypadków, obejmuje ćwiczenia w praktyce i prowadzony jest w ciekawy sposób. Pracownicy sił własnych w spółkach Porozumienia, którzy go przeszli, wystawili wysokie oceny dotyczące jego wartości i praktycznej przydatności. Zależało nam, aby program udostępnić wszystkim pracownikom rynku budowlanego w Polsce. Jednakże dla naszych podwykonawców barierą była cena szkolenia. Udało nam się zaprosić do współpracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku ZUS, we współpracy z firma szkoleniową oraz Porozumieniem, przeprowadził pilotażową serię szkoleń dla pracowników małych i średnich firm budowlanych, w oparciu o nasz program. Koszty szkolenia zostały sfinansowane ze środków ZUS przeznaczonych na prewencję, a mali i średni przedsiębiorcy nie ponieśli z tego tytułu żadnych kosztów. Rezultatem było 3200 przeszkolonych pracowników w 16 miastach Polski. Szkolenia zebrały wysoką ocenę 4,9 w skali 1-5. To duży sukces, który dopinguje nas do dalszej pracy. Dążymy do tego, aby wszyscy pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne przechodzili podobne szkolenia. Takie działania prowadzą także do podniesienia jakości innych szkoleń na rynku.


Przeczytaj więcej artykułów z Magazynu SEKA:


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA</

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline