SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie

patronat medialny Magazynu SEKA


Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma SEKA S.A., za pośrednictwem Magazynu SEKA znalazła się w gronie Patronów medialnych Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Znaleźliśmy się wśród tej renomowanej grupy współpracujących firm, dzięki kilku działaniom wspierającym działalność w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i obniżenia ilości wypadków na budowach.

Używając autorskiego i wyróżnionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, w kategorii „rozwiązania techniczne i organizacyjne” organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy:

Edukacyjna Komunikacja Ekspercka (EKE)

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także prac naukowo-badawczych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

Zrealizowaliśmy klika głównych wątków kampanii popularyzowanej z udziałem wszystkich kanałów komunikacji EKE, zobacz wybrane przykłady poniżej:

Rozmowa z Małgorzatą Kochańską Ekspertką od zagrożeń psychospołecznych, Przewodniczącą Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB oraz Doradcą Prezesa Zarządu SEKA S.A.

Wywiad z Michał Wasilewskim, koordynatorem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, tytuł artykułu: „Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie – rozwiązania systemowe”

Case study – rozmowa z Jackiem Szymankiem, Członkiem Zarządu ds. Zarządzania i Administracji, Mostostal Warszawa, generalnym wykonawcą stowarzyszonym w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

„Inteligentne kaski” na poprawę bezpieczeństwa na budowę – Firma SKANSKA będąca sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przeprowadza testy nowych „inteligentnych kasków”. Celem tego pilotażowego programu jest poprawa bezpieczeństwa na budowach.

KWADRANS DLA BHP – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w celu ograniczenia liczby wypadków, proponuje krótkie spotkania nadzoru z pracownikami na terenie budowy, poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy ściśle związanej z aktualnie wykonywanymi pracami.

POMYSŁ / ZASADY WSPÓŁPRACY / PRZYSZŁOŚĆ I CELE / GRUPA DOCELOWA

Inicjatywa utworzenia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wyszła w 2009 r. od Wiktora Piwkowskiego, przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Tadeusza Zająca, Głównego Inspektora Pracy. Zaproponowali oni wówczas prezesom dużych firm budowlanych połączenie sił w zakresie współpracy nad poprawą stanu BHP na polskich budowach. Najważniejszym celem zaś miało być obniżenie liczby wypadków w budownictwie, z naciskiem na wypadki ciężkie i śmiertelne. Propozycja okazała się trafiona i niezwykle potrzebna. W tamtych latach statystki wypadków śmiertelnych w branży budowlanej były katastrofalne. Co roku na placach budów ginęło ponad 100 pracowników, co stanowiło 25% wszystkich ofiar śmiertelnych związanych z wypadkami przy pracy. W 2010 r. siedmiu największych generalnych wykonawców oficjalnie podpisało deklarację powołującą do życia Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W kolejnych latach dołączyło pięciu następnych sygnatariuszy oraz członek zrzeszony. Obecnie w Porozumieniu działa 12 generalnych wykonawców: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. W naszych wspólnych działaniach uczestniczą także najważniejsze instytucje publiczne oraz partnerzy. Ich lista jest bardzo długa.

TEKST: Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w BudownictwieZapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


LIST INTENCYJNY Dotyczy objęcia patronatem medialnym przez kwartalnik Magazyn SEKA działalności Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Jako kwartalnik „Magazyn SEKA”, trwale i nierozerwalnie związany z problematyką bezpieczeństwa
i higieny pracy, zauważamy i doceniamy przedsięwzięcie, jakim jest Porozumienie dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie zawarte przez największe firmy budowlane w Polsce tworzą
sygnatariusze, generalni wykonawcy: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal
Warszawa, Mota – Engil Central Europe. Polimex – Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska,
Strabag, Unibep i Warbud i członek zrzeszony firma Rembor General.

„Magazyn SEKA” obejmuje patronatem medialnym działania podejmowane przez porozumienie dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie. W ramach patronatu medialnego deklarujemy gotowość do
publikacji materiałów informacyjnych na łamach kwartalnika oraz na jego stronie internetowej.
Oczekujemy, że organizatorzy podejmując tę inicjatywę, będą systematycznie informowali nas o
przebiegu i działaniach związanych z tym przedsięwzięciem. Oczekujemy również, że „Magazyn
SEKA” zostanie odpowiednio zaprezentowany, jako Patron Medialny Porozumienia dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie, w materiałach informacyjnych, stronach internetowych itp.
związanych z Porozumieniem. Prezentacja Patrona Medialnego winna odbywać się poprzez
publikację logotypu.

„Magazyn SEKA” pozytywnie traktując powyżej opisaną inicjatywę pragnie zwrócić uwagę, iż
podnoszenie standardów bezpieczeństwa na polskich budowach, szczególnie podnoszenie
standardów BHP w małych i średnich firmach budowlanych, przyczyni się do zmniejszenia liczby
wypadków na budowach. Uznajemy działalność porozumienia za misję, do której warto się
przyłączyć.

Zapisz się na nasz newsletter!