Oddział: Poznań
ul. Norwida 14
60-867 Poznań
tel.: 61 624 02 60
faks: 61 624 02 61
tel. kom.: 505 055 396
Poszukujemy osób na stanowisko: Płatny staż w Dziale Nadzoru BHP

> Olsztyn zobacz opis stanowiska
> Białystok zobacz opis stanowiska

Oddział Wrocław oferuje:

> Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami sfinansowane przez ZUS: zobacz opis szkoleniaSzkolenia Poznań

Działalność szkoleniową prowadzimy już od 1988 r., dlatego nasze kursy zawodowe i wszystkie inne szkolenia są realizowane w sposób profesjonalny oraz zgodny z obowiązującymi normami. Oddział SEKA S.A. Poznań zaprasza więc zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji, aby skorzystali z naszej oferty i dołączyli do szerokiego grona Klientów zadowolonych z naszych usług.

Oddział SEKA S.A. Poznań oferuje m. in. następujące szkolenia: bhp, kurs pierwszej pomocy, metodykę, prawo pracy, różne szkolenia zawodowe, kurs adr, kurs na wózki widłowe czy też np. kurs spawacza. Zapraszamy! Szczegóły poniżej.

kurs pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
kursy komputerowe
Druk 3D - Warsztaty
MS Excel - poziom podstawowy
MS Excel – poziom średniozaawansowany
kursy metodyczne
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
prawo zamówień publicznych
Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r. - warsztat praktyczny
rachunkowość i finanse
Jednolity plik kontrolny
Podatek VAT w budżecie - przygotowanie do centralizacji w 2017 roku
szkolenia bhp
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolenia z prawa pracy
Czas pracy - teoria i praktyka
Ochrona danych osobowych- szkolenie dedykowane do działów personalnych
Rekrutacja i selekcja pracowników.
szkolenia zawodowe
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli
Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych
Szkolenie dla magazynierów i spedytorów w zakresie towarów niebezpiecznych
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych - G1
Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3”
Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło – „G2”
SEKA S.A.
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88, fax: 22 517 88 87
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
NIP: 113-01-22-021, KRS nr 0000082102
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy