Oddział: Poznań
ul. Norwida 14
60-867 Poznań
tel.: 61 624 02 60
faks: 61 624 02 61
tel. kom.: 505 055 396
SEKA S.A.
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88, fax: 22 517 88 87
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
NIP: 113-01-22-021, KRS nr 0000082102
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy