SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, w każdym budynku powinna być zagwarantowana możliwość przeprowadzenia ewakuacji ludzi, ewentualnie ich bezpiecznego przetrwania w miejscu przebywania. Zgodnie z definicją, ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi z miejsca zagrożenia do obszaru bezpiecznego.

Osoba zarządzająca budynkiem ma obowiązek przeprowadzenia cyklicznych szkoleń z zasad bezpiecznej ewakuacji w razie wystąpienia pożaru lub też innego zagrożenia, np. wybuchu gazu lub bomby. Podczas takich szkoleń przekazywane są najważniejsze zasady sprawnej i bezpiecznej ewakuacji.

Pracownik

Przede wszystkim powinien podporządkować się i współpracować z osobą kierującą akcją, np.  kierownikiem lub wyznaczonym przez niego pracownikiem.

W momencie uzyskania informacji o ewakuacji powinien:

 • wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia i materiały, stwarzające zagrożenie,
 • upewnić się, że osoby, które znajdują się w pobliżu również słyszały alarm,
 • udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
 • korzystać z najbliższej, optymalnej i oznakowanej drogi ewakuacyjnej – nie zawsze jest to wyjście główne,
 • idąc korytarzem, otwierać drzwi do mijanych pomieszczeń w celu upewnienia się, czy nie ma tam innych pracowników i czy aby na pewno wszyscy słyszeli o alarmie,

Kierujący akcją

Osoby kierujące ewakuacją powinny rozpoczynać akcję od tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub inne zagrożenie, albo z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte.

Ważne

 • jeśli drzwi ewakuacyjne są zamknięte, ale klucz znajduje się w kasetce obok – należy zbić szybkę i otwórz drzwi,
 • nie korzystać z wind,
 • w pomieszczeniach silnie zadymionych, przyjąć pochyloną pozycję, jak najbliżej podłogi, a drogi oddechowe zabezpieczyć, np. zmoczonym w wodzie materiałem, należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji,
 • przed poparzeniem można ochronić się mokrym kocem, płaszczem,
 • nie otwierać okien i drzwi,
 • po wyjściu z budynku należy pogrupować się w bezpiecznych miejscach według komórek organizacyjnych. Ułatwi to ustalenie, czy wszyscy wydostali się z budynku.

Jeżeli pożar uniemożliwia ewakuację  z budynku, to w oczekiwaniu na ratowników należy:

 • zamknąć drzwi,
 • uszczelnić je zmoczonym materiałem, np. kocem, bluzą,
 • otworzyć okno i wezwać pomoc.

Źródło: infor. pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej