SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

praca zdalnaPraca zdalna

Telepraca, home office czy praca zdalna to praca wykonywana poza zakładem pracy. W związku z tym powstają pewne wątpliwości co do obowiązków pracodawcy z zakresu bhp względem pracownika świadczącego pracę w tej formie.


Zaufaj naszemu doświadczeniu skontaktuj się z nami już dzisiaj
NAPISZ DO NAS TERAZ NA:szkolenia@seka.pl

Zgodnie z art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666, ze zm.) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), świadczącego pracę na rzecz pracodawcy w zakładzie pracy, czyli w miejscu jej wykonywania. Natomiast jeśli praca jest wykonywana regularnie poza zakładem pracy, to Kodeks pracy  w  rozdziale II b „Zatrudnianie pracowników w formie telepracy” określa możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych poza terenem firmy.

„Art. 6717: jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki określone w dziale dziesiątym, z wyłączeniem:

  • obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, […]
  • obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.”

Praca zdalna czy z ang. home office to rodzaj pracy, który nie jest określony w powszechnie obowiązującym prawie. Stąd pojawia się tendencja do swobodniejszej interpretacji obowiązków pracodawcy względem pracownika świadczącego pracę w tej formie.

W takim razie jak doprecyzować odpowiedzialność pracodawcy za organizację pracy w tej formie? Rekomenduję, by pracodawca, wyrażając zgodę na wykonywania zadań pracowniczych na podstawie wniosku pracownika, pozyskiwał jego oświadczenie, że ten będzie wykonywał ją w sposób bezpieczny, minimalizujący utratę zdrowia (życia) w warunkach adekwatnych do realizowanego zadania.

Małgorzata Kochańska

przewodnicząca Komitetu Technicznego Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP CIOP-PIB

ekspert SEKA S.A.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej