SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Do obniżenia wydajności psychofizycznej pracowników może dojść nie tylko z powodu stosowania różnego rodzaju używek. Tak się dzieje również w wyniku wzmożonej, intensywnej pracy, wykonywania zadań w nadgodzinach, czy też bezsenności.

Czynniki te mogą doprowadzić do skrajnego wycieńczenia organizmu, w niektórych przypadkach nawet do śmierci pracownika. Natomiast praca pod wpływem niedozwolonych substancji jest zabroniona.

Nieodpowiedni stan psychofizyczny pracownika wiążę się brakiem produktywności, efektywności oraz zaburzeniem relacji międzyludzkich. Szczególnie groźne następstwa takiego stanu psychofizycznego pracownika występują, gdy pracownik obsługuje maszyny i urządzenia będące w ruchu.

Gdy pracownik jest w stanie skrajnego wyczerpania, pracodawca ma prawo nie dopuścić go do pracy mimo to, że pozornie jest do niej zdolny, bo nie jest pod wpływem żadnych używek. Warto zaznaczyć, że taka decyzja jest uzasadniona, ponieważ zgodnie z art. 207 k.p. § 2: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Ponadto, pracodawca powinien przeciwdziałać wystąpieniu wyczerpania pracownika w wyniku np. intensywnej pracy (częstym pracom w nadgodzinach, nazbyt intensywnemu tempu pracy).

 

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA