SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Art. 152 Kodeksu pracy stanowi, że każdy etatowy pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego trwającego minimum 14 dni kalendarzowych.  W jakiej sytuacji pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu?

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych praw przysługujących pracownikowi i zapewnionych przez Kodeks Pracy oraz Konstytucję. Mimo to w 2017 r. Inspektorzy PIP podczas 1,8 tys. kontroli w firmach wykryli zaległości urlopowe dotyczące 24 tys. pracowników.

Zgodnie z Art. 163. K.p. § 1. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, ustalonym przez pracodawcę, który bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Są jednak sytuacje, gdy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w zaplanowanym terminie. Przesunięcie jest dopuszczalne wyłącznie z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, np. gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. W takiej sytuacji pracownik może żądać od pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów wakacji.

Pracownikowi przysługuje urlop nieprzerwany, a pracodawca ma obowiązek udzielenia go w całości. Jednak na wniosek pracownika (nie z własnej inicjatywy pracodawcy) urlop może być podzielony na części, przy czym należy pamiętać, że co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca, stosownie do art. 167 K.p. ma prawo odwołać pracownika z wypoczynku. Może to zrobić wyłączenie w sytuacji, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Za takie działanie pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z przerwaniem urlopu i powrotem do pracy.

Podczas urlopu pracownik nie ma obowiązku zabierania ze sobą służbowej komórki lub firmowego laptopa. W związku z tym pracodawca nie może wymagać od pracownika obowiązku bycia w kontakcie z firmą w tym okresie.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

źródło: https://www.arslege.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej