SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo pracy dla pracowników biur rachunkowych

Szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników biur rachunkowych – zmiany w prawie pracy w 2019 roku


Prawo jest dziedziną w której ciągle zachodzą zmiany i nowelizacje. W 2019 roku  czekają nas modyfikacje  w prawie pracy.  W związku z tym  każdy pracownik i pracodawca powinien  być na bieżąco z nowymi przepisami, gdyż nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, a może jedynie zaszkodzić. Zmian mogą się spodziewać przede wszystkim pracownicy biur rachunkowych.

 


ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich zainteresowanych zmianami w prawie pracy  firma SEKA S.A zaprasza na szkolenie: Prawo pracy dla pracowników biur rachunkowych.  Zmiany w prawie pracy w 2019 roku.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w stosowaniu przepisów prawa pracy niezbędnych w pracy w biurze rachunkowym. Celem szkolenia jest również uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie pracy. Zapraszamy.


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/06/Kadry-i-place-200x200-SEKA.png

Nawiązanie stosunku pracy

a) jakie dokumenty przygotować na pierwszy dzień pracy?
b) rodzaje umów o pracę i zasady ich zawierania;
c) treść umowy o pracę (elementy konieczne umowy o pracę);
d) domniemanie stosunku pracy a zawieranie umów cywilnoprawnych (zagrożenia dla pracodawcy) oraz eliminowanie błędów w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia.

Czas pracy

1. Podstawowe zagadnienia czasu pracy mające wpływ na rozliczanie czasu pracy:
a) szkolenia a czas pracy;
b) podróże służbowe a czas pracy;
c) rozliczanie czasu pracy tzw. „pracowników mobilnych”;
d) system podstawowego czasu pracy;
e) wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych;
f) wpływ ruchomego czasu pracy na rozliczanie czasu pracy;
g) równoważny czas pracy;
h) zadaniowy czas pracy;

2. Podstawowe elementy planowania czasu pracy.
a) prawidłowe obliczanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy;
b) niezbędne pojęcia do planowani czasu pracy;
c) elementy konieczne przy planowaniu czasu pracy;
d) tworzenie harmonogramów czasu pracy, w tym okres na jaki powinny być wprowadzone i konieczność podania ich do wiadomości pracowników;
e) kiedy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy?
f) zmiana harmonogramów czasu pracy. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

3. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych.
a) kiedy powstają nadgodziny?
b) zasady rozliczania godzina nadliczbowych dobowych;
c) zasady oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych;
d) pieniężna forma rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych;
e) rozliczanie godzin nadliczbowych średniotygodniowych;
f) zasady oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy;
g) zasady rozliczania pracy w niedzielę i święta;
h) rozliczanie pracy w nocy;
i) rozliczanie czasu pracy niepełnoetatowców;
j) odpracowanie zwolnienia od pracy bez prawa do nadgodzin;
k) prowadzenie ewidencji czasu pracy;

Urlopy pracownicze

a) proporcjonalne udzielanie urlopu wypoczynkowego,
b) zasady obniżania urlopu wypoczynkowego;
c) udzielanie urlopów (w tym urlopów na żądanie);
d) udzielanie urlopów zaległych;
e) przedawnienie roszczeń o urlop wypoczynkowy;
f) urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca;

Przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem umów o pracę

a) przygotowanie dokumentu rozwiązującego umowę o pracę (omówienie najczęstszych błędów);
b) zasady wydawania i treść świadectw pracy;

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

a) nowe zasady wypłaty wynagrodzenia;
b) nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej wraz z omówieniem przepisów przejściowych;
c) zmiana formy prowadzenia akt osobowych z papierowej na elektroniczną – praktyczne wskazówki do wprowadzenia zmian.

Najbliższe zaplanowane szkolenia:


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Zapytania prosimy kierować na seka@seka.pl
lub bezpośrednio do wybranego Oddziału SEKA S.A. – kliknij tutaj


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40