SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Już od 19 września br. można składać wnioski w formie elektronicznej o dofinansowanie na wymianę starych lub montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu Czyste Powietrze. Rządowy program wdrażają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Daje on możliwość uzyskania nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego, a jego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, a tym samym poprawić stan środowiska naturalnego.

Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami i współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Środki finansowe zostaną rozdysponowane na działania, które mają na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji. W ramach programu przewidziane jest także dofinansowanie na niezbędną dokumentację projektową, np.: audyt energetyczny, jeśli jest wykonywany lub projekt techniczny czy ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Na te działania przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczek.

Ponadto założenia programu przewidują też środki na instalacje odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na te działania planowana jest jedynie niskooprocentowana pożyczka.

W programie jest również miejsce dla prywatnych przedsiębiorców z szeroko pojętej branży budowlanej, którzy spełniają bardzo ważną rolę w realizacji założeń programu:

  • mimo zwiększonego zapotrzebowania, zapewnią potrzebne urządzenia i materiały w ilości i rodzaju umożliwiającym ich wybór przez beneficjentów programu.
  • będą odpowiedzialni za udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w warunkach technicznych Programu.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej