SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przedstawiciel handlowy, ze względu na specyfikę pracy, często odbywa podróże służbowe. Z reguły w tym celu wykorzystuje samochód firmowy lub prywatny, by przewieźć produkty lub sprzęt firmowy. Największym zagrożeniem w jego pracy jest nadmierny pośpiech oraz stres, co prowadzi do wypadków. 

Przedstawicieli handlowych, ze względu na charakter pracy, a także związane z tym obowiązki pracodawcy, możemy zakwalifikować do grupy osób, które nie są zatrudnione na stanowiskach kierowców, jednak wykorzystują pojazdy do celów służbowych. Kierowca, według ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 2 pkt 21 z dnia 20 czerwca 1997 r. – to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.

Każdy pracownik zanim przystąpi do pracy powinien zaznajomić się z przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeprowadzenia tego typu szkoleń spoczywa na pracodawcy, ponieważ to on jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie pracy. W tym celu, na swój koszt, powinien on zorganizować obligatoryjne szkolenia BHP (wstępne i okresowe), które odbędą się w godzinach pracy i zakończą się egzaminem sprawdzającym.

Ważną kwestią jest dokument potwierdzający odbycie szkolenia bhp, bez niego pracownik nie powinien rozpocząć pracy.

Obecnie technologia umożliwia przeprowadzenie takich szkoleń w formie e-learningu. Oznacza to, że każdy pracownik może je odbyć w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Statystyki policyjne dowodzą, że głównymi sprawcami wypadków drogo­wych są kierowcy: z ich winy dochodzi do blisko 80% wypadków. Poznanie bezpiecznych zasad kierowania pojazdem powinno być nie tylko obowiązkiem wynikającym z prawa, ale również z rozsądku.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z działem szkoleń w celu uzyskania większej ilości informacji o szkoleniu, zakupie i otrzymania uprawnień do szkolenia online.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA