Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W SEKA od lat wspieramy naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z bardzo istotnych elementów BHP jest bezpieczeństwo obiektów budowlanych. Budynki muszą przechodzić regularne przeglądy techniczne, których charakter dokładnie określa polskie prawo. Oto badania i przeglądy techniczne, które są obowiązkowe i w których wspieramy naszych partnerów.

Coroczne przeglądy techniczne budynków

Zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do tego, aby przynajmniej raz w roku przeprowadzać okresowe kontrole sprawdzające stan techniczny elementów budynku, instalacji narażonych na wpływ warunków atmosferycznych, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Przeglądy techniczne raz w roku obowiązują też instalacje gazowe i przewody kominowe – w tym dymowe, spalinowe i wentylacyjne, o czym decyduje prawo budowlane.

Przeglądy techniczne odbywające się przynajmniej raz na 5 lat

Prawo budowlane określa również, jakie kontrole i badania techniczne muszą odbywać się w obiektach budowlanych przynajmniej raz na pięć lat. Zalicza się do nich sprawdzanie stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania. Kontroli ulega także estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Przynajmniej raz na 5 lat niezbędne są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, a także piorunochronów. Sprawdzenia wymagają połączenia, osprzęt, środki ochrony od porażeń, zabezpieczenia, jak również odporność izolacji przewodów i uziemienia.

 

Badania techniczne elementów budynku obejmują stan techniczny:

 • instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • pokrycia dachowego, przegród zewnętrznych i elementów ścian zewnętrznych, a także balustrad i balkonów,
 • elementów odwodnienia budynku,
 • urządzeń będących zabezpieczeniem przeciwpożarowym,
 • kanalizacji i systemu odprowadzania ścieków,
 • przyłączy instalacyjnych ścianach budynku.

Przeglądy techniczne w budynkach wielkopowierzchniowych

Osobne przepisy są stosowane dla budynków wielkopowierzchniowych, które muszą przechodzić niektóre badania techniczne przynajmniej dwa razy w roku. Takim obowiązkiem w praktyce objęte są budynki, których powierzchnia wynosi przynajmniej 2000 m², albo inne obiekty budowlane, w których powierzchnia dachu przekracza 1000 m². Lista przeglądów technicznych, które w przypadku tych budynków są obowiązkowe dwa razy w roku, pokrywa się z listą obowiązkowych kontroli corocznych przeprowadzanych w pozostałych budynkach.

Kontrola bezpiecznego użytkowania budynku

Polskie prawo poza okresowymi kontrolami przewiduje także obowiązek kontroli bezpiecznego użytkowania budynku w specyficznych sytuacjach. Przeglądy techniczne są w tym przypadku obowiązkowe za każdym razem, gdy wystąpią czynniki zewnętrzne stanowiące zagrożenie dla budynku. Należą do nich:

 • wstrząsy sejsmiczne,
 • silne wiatry,
 • wyładowania atmosferyczne,
 • osuwiska ziemi,
 • intensywne opady,
 • pożary,

Outsourcing ochrony danych osobowychStosowne przeglądy techniczne są niezbędne, kiedy na skutek działania tego typu czynników nastąpi uszkodzenie obiektu budowlanego, albo pojawi się zagrożenie takim uszkodzeniem stanowiące niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, dla środowiska oraz dla znajdującego się w budynku mienia. Decyzja o konieczności dokonania tego typu kontroli zależy od właściwego miejscowego organu nadzoru budowlanego.

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych, podobnie jak kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu i inne badania związane z obiektami budowlanymi oferujemy naszym partnerom na terenie całej Polski. Naszych specjalistów wyróżnia długoletnie doświadczenie, dzięki któremu nasi partnerzy mogą być pewni wykonania usługi na najwyższym poziomie.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA ZAWODOWE.


edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej