SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

25 maja 2018 roku obowiązuje RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

General Data Protection Regulation (unijny skrótowiec to GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec) zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r.

Od maja 2018 roku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich 28 państw członkowskich mają być ujednolicone. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia, zostanie uchylona europejska dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) natomiast w Polsce RODO zastąpi obowiązującą dotychczas Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

RODO tak naprawdę dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże korporacje – na przykład firmy ubezpieczeniowe czy instytucje finansowe – oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jak sklep internetowy czy salon kosmetyczny.

Niżej przedstawiamy Państwu zarys kilku zmian, które zaczną obowiązywać w maju 2018.


„Privacy by design”

Niezwykle ciekawą wydaje się być zasada uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania, tzw. data protection by design w skrócie privacy by design. Kluczowym elementem omawianej zasady jest wkomponowanie problemu ochrony danych osobowych, w działania administratora, począwszy od etapu planowania procesu.

Prawo do bycia zapomnianym

Kolejną ciekawą nowością z punktu widzenia konsumenta, będzie on mógł zażądać nie tylko udostępnienia mu informacji o danych osobowych, ale też usunięcia ich z bazy danej instytucji. Nazywa się to prawem do bycia zapomnianym.

Znika GIODO, witamy PUODO

Od 20 lat zwierzchnikiem systemu ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – od 2018 r., zastąpić go ma Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków oraz nowe rodzaje odpowiedzialności. Jeśli są Państwo zainteresowani w jakim stopniu zmiany dotyczą Państwa firmy prosimy o kontakt z dr Maciejem Karwasem, Dyrektorem Działu Zarządzania Bezpieczeństwem SEKA S.A., tel. 225178804, maciej.karwas@seka.pl

 


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY SZKOLENIA

„RODO w praktyce e-learning”

Zapytania prosimy kierować na seka@seka.pl
lub bezpośrednio do wybranego Oddziału SEKA S.A. – kliknij tutaj


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

Mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że pozyskaliśmy Państwa dane ze źródeł publicznie dostępnych, które zostały umieszczone w bazie danych SEKA S.A. i będą wykorzystywane do realizacji celów marketingowych w zakresie własnych usług. Jednocześnie informujemy że dane nie będą udostępniane i sprzedawane innym podmiotom oraz osobom fizycznym.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz także: