Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W procesie zatrudnienia ewentualny pracodawca może żądać od kandydata podania niektórych danych osobowych. Jakie dane może albo ma obowiązek przetwarzać i czy jest to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie takich danych jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia może być obowiązkowe, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku!

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że w każdym przypadku pracodawca powinien dostosować ogłoszenie o pracę do wymaganego stanowiska

Przykład: Przy stanowisku, w którym np. nie ma znaczenia wykształcenie pracownika, np. do obsługi dźwigu – pracodawca tak naprawdę nie powinien go wymagać.

Podstawa przetwarzania danych

W związku z tym, że przesłanie CV wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych, pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem kandydata.

Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – czyli przepis prawa w zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy.

Co w przypadku gdy sam kandydat poda więcej danych niż wskazane w przepisie?

Wówczas uznaje się, że pracodawca przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli zgody kandydata.

Ważne! Nie potrzebujemy odrębnej zgody kandydata, bo już samo wskazanie tych danych w CV oznacza jego zgodę.

Zgoda na przyszłe rekrutacje

W przypadku, gdyby pracodawca chciał przetwarzać dane do celów przyszłych rekrutacji, powinien odebrać odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przykład: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XYZ na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA