SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty bieżące EBI


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2017 Z DNIA 29.06.2017 R.

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Raport

  Uchwały podjęte przez NWZ


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017 Z DNIA 29.06.2017 R.

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Raport

  Uchwały podjęte przez ZWZ

  Dokumentacja ZWZ


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2017 Z DNIA 29.06.2017 R.

  Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2016

  Raport


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2017 Z DNIA 02.06.2017 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 12.00

  Raport

  SEKA SA - ogłoszenie o zwolaniu NWZ 29.06.2017

  SEKA SA - uchwały NWZ 29.06.17

  SEKA SA - informacja dotycząca liczby akcji

  SEKA SA - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnicka NWZ


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2017 Z DNIA 02.06.2017 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 11.00

  Raport

  SEKA SA - ogłoszenie o zwolaniu ZWZ 29.06.2017

  SEKA SA - uchwały ZWZ 29.06.17

  SEKA SA - informacja dotycząca liczby akcji

  SEKA SA - dokumentacja na ZWZ 2017-06-29

  SEKA SA - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnicka ZWZ


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2017 Z DNIA 02.06.2017 R.

  Żądanie Akcjonariusza o zwołanie NWZ

  Raport


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2017 Z DNIA 01.06.2017 R.

  Wniosek Zarządu SEKA S.A. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2016 r.

  Raport


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017 Z DNIA 18.05.2017 R.

  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.

  Raport • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017 Z DNIA 20.01.2017 R.

  Harmonogram publikowania raport ów okresowych w 2017 roku

  Raport


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2016 Z DNIA 16.12.2016 R.

  Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego SEKA S.A. za 2016 rok

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2016 Z DNIA 02.08.2016 R.

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. w dniu 2 sierpnia 2016 r.

  Raport

  Załącznik

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2016 Z DNIA 11.07.2016 R.

  Powołanie Prezesa Zarządu

  Raport

  Załącznik

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2016 Z DNIA 07.07.2016 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 2 sierpnia 2016 r.

  Raport

 • Raporty bieżące EBI opublikowane przed 3 lipca 2016 r.

RAPORTY ESPI 2017


 • RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017 Z DNIA 18.07.2017 R.

  Zawiadomienie o stanie posiadania akcji SEKA S.A.

  Raport

  Załącznik • RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017 Z DNIA 18.07.2017 R.

  Powiadomienie o transakcjach na akcjach SEKA S.A. w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

  Raport

  Załącznik • RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2017 Z DNIA 14.07.2017 R.

  Informacja o liczbie akcji nabytych w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji SEKA SA

  Raport • RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017 Z DNIA 5.07.2017 R.

  Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji

  Raport • RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2017 Z DNIA 29.06.2017 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Raport • RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2017 Z DNIA 29.06.2017 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 29 czerwca 2017 r.

  Raport • RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2017 Z DNIA 02.06.2017 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 12.00

  Raport

  SEKA S.A. - ogloszenie o zwolaniu NWZ 29.06.2017

  SEKA S.A. - uchwały NWZ 29.06.17

  SEKA_S.A. - informacja dotyczaca liczby akcji WZ 29.06.2016

  SEKA SA - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnicka NWZ.29.06 2017 • RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2017 Z DNIA 02.06.2017 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 11.00

  Raport

  SEKA S.A. - ogloszenie o zwolaniu ZWZ 29.06.2017

  SEKA S.A. - uchwaly ZWZ 29.06.17

  SEKA S.A. - formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnicka ZWZ.29.06.2017

  SEKA_S.A. - informacja dotyczaca liczby akcji WZ 29.06.2016

  SEKA SA - dokumentacja na ZWZ 2017-06-29


 • RAPORT BIEŻĄCY NR7/2017 Z DNIA 25.05.2017 R.

  Informacja dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SEKA SA

  Raport

  Załącznik • RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2017 Z DNIA 28-04-2017 R.

  Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017 Z DNIA 26-04-2017 R.

  Wyrok w sprawie realizacji istotnej umowy podwykonawstwa SEKA SA

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017 Z DNIA 20-04-2017 R.

  Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2017 Z DNIA 29-03-2017 R.

  Deklaracja akcjonariusza w sprawie wycofania SEKA S.A. z Newconnect

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017 Z DNIA 29-03-2017 R.

  Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017 Z DNIA 17-03-2017 R.

  Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Raport

  Załącznik

RAPORTY ESPI 2016

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2016 Z DNIA 06-12-2016 R.

  Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2016 Z DNIA 30-11-2016 R.

  Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2016 Z DNIA 29-11-2016 R.

  Powiadomienie o transakcjach na akcjach SEKA S.A. w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

  Raport

  Załącznik

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2016 Z DNIA 29-11-2016 R.

  Powiadomienie o transakcjach na akcjach SEKA S.A. w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

  Raport

  Załącznik

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2016 Z DNIA 15-10-2016 R.

  Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

  Raport

  Załącznik

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2016 Z DNIA 07-09-2016 R.

  Uruchomienie Programu Skupu Akcji Własnych

  Raport

  Załącznik

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2016 Z DNIA 02-08-2016 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 2 sierpnia 2016 r.

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2016 Z DNIA 07-07-2016 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 2 sierpnia 2016 r.

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2016 Z DNIA 06-07-2016 R.

  Decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych

  Raport

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2016 Z DNIA 28-06-2016 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 28 czerwca 2016 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2016 Z DNIA 02-06-2016 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 28 czerwca 2016 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2016 Z DNIA 18-01-2016 R.

  Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2016 Z DNIA 14-01-2016 R.

  Nabycie akcji przez członka zarządu Seka S.A.

RAPORTY ESPI 2015

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2015 Z DNIA 18-08-2015 R.

  Nabycie akcji przez Przwodniczącego Rady Nadzorczej SEKA S.A.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2015 Z DNIA 30-06-2015 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2015r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Z DNIA 29-05-2015 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgrom. SEKA S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2015 Z DNIA 24-03-2015 R.

  Nabycie akcji przez Przwodniczącego Rady Nadzorczej SEKA S.A.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2015 Z DNIA 18-02-2015 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 17 lutego 2015 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2015 Z DNIA 22-01-2015 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ SEKA S.A. na dzień 17 lutego 2015 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2015 Z DNIA 14-01-2015 R.

  Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2015 Z DNIA 12-01-2015 R.

  Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

RAPORTY ESPI 2014

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014 Z DNIA 01-07-2014 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2014 Z DNIA 04-06-2014 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014 Z DNIA 17-01-2014 R.

  Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

RAPORTY ESPI 2013

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2013 Z DNIA 19-06-2013 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 19 czerwca 2013 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2013 Z DNIA 24-05-2013 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 19 czerwca 2013 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2013 Z DNIA 24-01-2013 R.

  Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w SEKA S.A.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2013 Z DNIA 24-01-2013 R.

  Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w SEKA S.A.

RAPORTY ESPI 2012

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2012 Z DNIA 19-06-2012 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 19 czerwca 2012 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2012 Z DNIA 24-05-2012 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 19 czerwca 2012 r.

RAPORTY ESPI 2011

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2011 Z DNIA 07-12-2011 R.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 6 grudnia 2011 r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2011 Z DNIA 10-11-2011 R.

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2011r.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2011 Z DNIA 05-10-2011 R.

  Przystąpienie do systemu ESPI