SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

RAPORTY ROCZNE

RAPORTY OKRESOWE 2016

 • SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ SEKA S.A. NR 6/2017 ZA ROK 2016 Z DNIA 2017-05-30

  List Zarządu

  Wybrane skonsolidowane dane finansowe SEKA S.A. za 2016 r.

  Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016r.

  Opinia z badania sprawozdania grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016r.

  Raport z badania sprawozdania grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016r.

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2016r.

  Oświadczenie zarządu SEKA S.A. do skonsolidowanego raportu za 2016r.

RAPORTY OKRESOWE 2016

RAPORTY OKRESOWE 2015

 • SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ SEKA S.A. NR 7/2015 ZA ROK 2015 Z DNIA 2017-05-25

  List Zarządu

  Wybrane skonsolidowane dane finansowe SEKA S.A. za 2015 r.

  Sprawozdanie z działalnosci grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015 r.

  Opinia z badania sprawozdania grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015r.

  Raport z badania sprawozdania grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015 r.

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2015 r.

  Oświadczenie zarządu SEKA S.A. do skonsolidowanego raportu za 2015 r.

RAPORTY OKRESOWE 2015

 • JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NR 6/2016 ZA ROK 2015 Z DNIA 2017-05-25

  List Zarządu

  Wybrane jednostkowe dane finansowe SEKA S.A. za 2015 r.

  Sprawozdanie zarządu z działalnosci SEKA S.A. za 2015 r.

  Opinia z badania sprawozdania SEKA S.A. za 2015r.

  Raport z badania sprawozdania SEKA S.A. za 2015 r.

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2015 r.

  Oświadczenie zarządu SEKA S.A. do raportu za 2015 r.

RAPORTY OKRESOWE 2014

 • SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NR 10/2015 ZA ROK 2014 Z DNIA 2015-05-26

  List Zarządu

  Wybrane skonsolidowane dane finansowe SEKA S.A. za 2014 r.

  Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2014 r.

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2014 r.

  Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania SEKA S.A. za 2014 r.

  Oświadczenia zarządu SEKA S.A. do skonsolidowanego raportu za 2014 r.Pobierz

 • JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NR 9/2015 ZA ROK 2014 Z DNIA 2015-05-26

  List Zarządu

  Wybrane jednostkowe dane finansowe SEKA S.A. za 2014 r.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. za 2014 r.

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2014 r.

  Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania SEKA S.A. za 2014 r.

  Oświadczenia zarządu SEKA S.A. do raportu za 2014 r.

RAPORTY OKRESOWE 2013

 • SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NR 8/2014 ZA ROK 2013 Z DNIA 2014-05-27

  Pismo Prezesa

  Wybrane skonsolidowane dane finansowe SEKA S.A. za 2013 r.

  Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2013 r.

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2013 r.

  Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania SEKA S.A. za 2013 r.

  Oświadczenia zarządu SEKA S.A. do skonsolidowanego raportu za 2013 r.

 • JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NR 7/2014 ZA ROK 2013 Z DNIA 2014-05-27

  Pismo Prezesa

  Wybrane jednostkowe dane finansowe SEKA S.A. za 2013 r.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. za 2013 r.

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2013 r.

  Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania SEKA S.A. za 2013 r.

  Oświadczenia zarządu SEKA S.A. do raportu za 2013 r.

RAPORTY OKRESOWE 2012

 • SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NR 12/2013 ZA ROK 2012 Z DNIA 2013-05-09

  Pismo Prezesa do skonsolidowanego raportu za 2012 r.

  Wybrane skonsolidowane dane finansowe SEKA S.A. za 2012 r.

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2012 r.

  Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2012 r.

  Oświadczenia zarządu SEKA S.A. do skonsolidowanego raportu za 2012 r.

  Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania SEKA S.A. za 2012 r.

 • JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NR 11/2013 ZA ROK 2012 Z DNIA 2013-05-09

  Pismo Prezesa do raportu za 2012 r.

  Wybrane jednostkowe dane finansowe SEKA S.A. za 2012 r.

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2012 r.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. za 2012 r.

  Oświadczenia zarządu SEKA S.A. do raportu za 2012 r.

  Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania SEKA S.A. za 2012 r.

RAPORTY OKRESOWE 2011