SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenie RODO w praktyce w formie e-learningu

INWESTUJ W KADRY – Ochrona danych osobowych w praktyce, obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji.


Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych to operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, również w systemach informatycznych.

Adresaci: szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych tj. pracowników działu administracji, marketingu, sprzedaży, HR i innych.

Cel szkolenia: zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Szkolenie RODO:

 • umożliwia zdobycie ogólnego poziomu wiedzy na temat ochrony danych osobowych,
 • pokazuje pożądane postawy i zachowania,
 • uczy stosowania obowiązujących przepisów w praktyce.

Korzyści ze szkolenia:

 • poprzez udział w szkoleniu firmy będą mogły samodzielnie wdrożyć system zabezpieczania danych osobowych, tym samym przygotować przedsiębiorstwo do zmian obowiązujących od 25.05.2018
 • udział w szkoleniu zabezpieczy przedsiębiorstwo, wpłynie bowiem na zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych oraz pozwoli uniknąć kar za naruszenie przepisów.
 • firma, jak i jej pracownicy, będą mieli kompletną wiedzę na temat RODO i będą przygotowani do nadchodzących zmian. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na postrzeganie przedsiębiorstwa przez Klientów, którzy są coraz bardziej świadomi swoich praw i wymogów dotyczących ochrony danych osobowych.

 • Szkolenie składa się z pięciu modułów:
  • RODO – Wprowadzenie i najważniejsze definicje.
  • Organizacja i procedury.
  • Ochrona dokumentów.
  • Bezpieczeństwo IT.
  • Odpowiedzialność.
 • całość składa się z 40 ekranów
 • zawiera case-studies
 • szkolenie zawiera zadania i testy śródlekcyjne oraz elementy grywalizacji
 • test końcowy 10 pytań losowanych z puli, 80% poprawnych odpowiedzi zalicza

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Zapytania prosimy kierować na seka@seka.pl
lub bezpośrednio do wybranego Oddziału SEKA S.A. – kliknij tutaj


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo, mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.