SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenie RODO w praktyce w formie e-learningu

Czy warto wybrać się na szkolenie RODO w praktyce ?


Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności przetwarzają dane osobowe osób fizycznych mają obowiązek działania zgodnie z prawem. Niestety, RODO w dalszym ciągu budzi wiele wątpliwości. Dowodem na to są coraz częstsze kary nakładane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sprawozdanie z działalności prezesa UODO w 2018 r. wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa mają problemy z poprawnym wdrożeniem oraz wykorzystaniem przepisów RODO.  Od 25 maja, czyli od czasu wejścia przepisów w życie, do UODO wpłynęło 4550 skarg. To dwukrotnie więcej niż w 2017 r. Najczęstszymi zanotowanymi naruszeniami są: zgubienie, kradzież nośnika z danymi, wyciek czy usunięcie danych z jakiegoś zbioru.

Mając na uwadze fakt, że UODO nabiera wprawy w wydawaniu decyzji, można twierdzić, że w 2020 r. skarg i kontroli będzie zdecydowanie więcej. Rozsądnym rozwiązaniem w takiej sytuacji wydaje się być szkolenie, które w sposób prosty i zwięzły przedstawi jak stosować przepisy RODO w praktyce.

Zakres tematyczny szkolenia

W przedsiębiorstwie za przetwarzanie i ochronę danych osobowych jest odpowiedzialnych kilka osób. Przede wszystkim są to pracownicy działów kadr i HR, którzy podczas rekrutacji zbierają CV, a na co dzień zarządzają aktami pracowniczym. Ponadto danymi operują też pracownicy działów administracji, marketingu i sprzedaży.

Szkolenie RODO w praktyce jest skierowane właśnie do nich, ale też do innych osób, które chcą poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie podzielone jest na krótkie bloki tematyczne:

 • RODO – Wprowadzenie i najważniejsze definicje
 • Organizacja i procedury
 • Ochrona dokumentów
 • Bezpieczeństwo IT
 • Odpowiedzialność

Korzyści szkolenia

Do najważniejszych korzyści ze szkolenia możemy zaliczyć:

 • zdobycie ogólnego poziomu wiedzy na temat ochrony danych osobowych,
 • umiejętność zastosowania obowiązujących przepisów w praktyce.

Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie, to TAK, warto wybrać się na to szkolenie. Działanie zgodnie z prawem zawsze jest zachowaniem pożądanym, a poza tym uchroni przedsiębiorstwo przed niepotrzebnymi karami, które może nałożyć UODO.


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Zapytania prosimy kierować na seka@seka.pl
lub bezpośrednio do wybranego Oddziału SEKA S.A. – kliknij tutaj


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo, mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!